Go to project site in English. 

Projekt pod naslovom Debate answering the challenges of immigration and multiculturalism je mednarodni projekt, ki ga koordinira Za in proti, Zavod za kulturo dialoga v partnerstvu z nevladnimi organizacijami iz Italije, Poljske, Makedonije, Litve ter Romunije.

Projekt je zasnovan kot kombinacija debatnega izobraževanja ter debatnega tekmovanja na katerem sodelujejo udeleženci iz projektnih držav ter širše. Poglavitni cilj dogodka je mlade intelektualce opremiti z znanji in veščinami, ki jim bodo v prihodnosti omogočile, da aktivno sodelujejo pri skupnem reševanju sodobnih evropskih dilem ter jim pomagale razviti zavest o nujnosti demokratične participacije pri soustvarjanju javnega življenja.

Dogodek temelji na sintezi vsebinskih predavanj, javnih razprav ter debate, kot metode neformalnega izobraževanja.

Na osemdnevnem dogodku bo 47 mladih iz šestih projektnih držav ter širše poglabljalo svoje znanje o procesih migracij, multikulturalizma ter vlogi nevladnega sektorja pri zagotavljanju demokratičnosti nadaljnjega razvoja Evropske unije in njene vloge v svetu.

Projekt se bo odvijal od 21.-28.11. v Hotelu Špik v Kranjski gori in na Fakulteti za javno upravo v Ljubljani.

Dogodek je finančno podprt s strani Evropske komisije – Program Evropa za državljane.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27