Za in proti, zavod za kulturo dialoga je nevladna, neprofitna organizacija, katere primarna dejavnost je koordinacija debatnega programa v Sloveniji na osnovnošolski, srednješolski in univerzitetni ravni, izobraževanje o debati in kritičnem mišljenju, spodbujanje dialoga o aktualnih družbenih vprašanjih in razvijanje aktivnega državljanstva pri mladih.

ZIP je bil ustanovljen leta 1998, nastal je iz debatnega programa, ki se je v Sloveniji začel oktobra 1996 kot eden od programov takratnega Zavoda za odprto družbo. Za in proti, zavod za kulturo dialoga združuje čez 50 debatnih klubov, ki delujejo na osnovnošolski, srednješolski in univerzitetni ravni in v okviru katerih je letno aktivno vključenih okoli 1000 mladih.


Poslanstvo

Za in proti, zavod za kulturo dialoga  verjame, da lahko le družbeno osveščen, kritičen posameznik in posameznica, ki znata svoja stališča jasno, prepričljivo in argumentirano zagovarjati, znata prisluhniti in razumeti popolnoma nasprotne argumente in vzpostaviti dialog, s svojim znanjem in zavzetostjo vplivata na družbeno dogajanje v svoji okolici in širše ter pripomoreta k nastajanju boljšega sveta.

ZIP želi z vso svojo dejavnostjo prispevati k višji ravni kulture dialoga na Slovenskem in povečati aktivno participacijo mladih.

 

Dejavnosti

Letno organiziramo več kot 150 različnih dogodkov za skoraj 5000 mladih. Glavne dejavnosti so:

 • koordinacija dela debatnih klubov širom Slovenije na osnovnošolski, srednješolski in univerzitetni ravni;
 • organizacija debatnih izobraževanj za mladinske delavce in delavke, nevladne organizacije, delavce in delavke v vzgoji in izobraževanju;
 • organizacija delavnic retorike, javnega nastopanja in debate;
 • organizacija nacionalnih in mednarodnih strokovnih posvetov o debati, argumentaciji in retoriki:
 • organizacija javnih razprav in okroglih miz;
 • organizacija regionalnih, nacionalnih in mednarodnih debatnih turnirjev;
 • organizacija mednarodnih debatnih izmenjav;
 • priprave in udeležba debaterjev/k na debatnih tekmovanjih v tujini;
 • organizacija zimskih in poletnih izobraževalnih programov za mlade – debatne šole, debatne akademije;
 • razvijanje debatnih tehnik kot aktivnih metod poučevanja v šoli;
 • založniška dejavnost;
 • priprava in vodenje različnih nacionalnih in mednarodnih projektov, ki spodbujajo aktivno državljanstvo mladih;
 • svetovanje, pomoč in izobraževanje debatnim programom v različnih državah po vsem svetu (Finska, Irak, Italija,  Makedonija, Ruanda, Qatar, Venezuela ....)

 

 

Debatni klubi delujejo v naslednjih krajih:

 • na osnovnošolski ravni: Sv. Jurij, Ljutomer, Miklavž pri Ormožu, Središče ob Dravi, Maribor, Rečica ob Savinji, Braslovče, Celje (2), Prebold, Žalec, Domžale (2), Ljubljana (4), Vrhnika (2), Idrija, Šempeter pri Gorici, Renče, Škofije pri Kopru;
 • na srednješolski ravni: Lendava, Ljutomer, Ormož, Maribor (2), Ptuj, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Celje (4), Brežice, Črnomelj, Litija, Ivančna Gorica, Domžale, Ljubljana (6), Kranj, Idrija, Postojna, Ilirska Bistrica, Nova gorica;
 • na univerzitetni ravni: v Ljubljani: Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za upravo, Fakulteta za varnost, Pravna fakulteta; v Mariboru: Pravna fakulteta.

 

Povezava do podstrani z osnovnimi podatki.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27