Go to project site in English.

Pojdi na projektno stran v slovenskem jeziku.

RAZPRAVLJAJ, RAZUMI – SPREMENI!

»Razpravljaj, razumi ... spremeni!«  je naslov mednarodnega mladinskega projekta, ki ga vodi Za in proti, zavod za kulturo dialoga iz Slovenije, ostali partnerji so Debatni center Litva, Šola za mednarodne študije na Univerzi Peking, Bejing, Kitajska in Študentska pisarna Univerze Chulalongkorn v Bangkogu, Tajska.

Osnovna ciljna publika projekta so mladi, aktivni v debatnih klubih in ostalih mladinskih iniciativah, njihovi mentorji in mladinski delavci. V projekt bo aktivno vključenih več kot 500 mladih iz vseh štirih partnerskih držav. V okviru projekta se bodo zgodile številne aktivnosti: javne in internetne debate, esejistični in likovni natečaj, srečanja mladih iz vseh štirih partnerskih držav na Tajskem (januar 2011), Sloveniji (marec 2011), Kitajski (april/maj 2011) in Litvi.  

Glavni cilji projekta so, da se mladi iz Evrope in Azije srečujejo in razpravljajo o zadevah pomembnih za njihovo prihodnost kot so boj proti podnebnim spremembam, migracije, medkulturni dialog, socialna vključenost, aktivno državljanstvo mladih in vključenost v procese odločanja na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni in tako preko različnih skupnih aktivnosti spoznavajo podobnosti in razlike  pri reševanju obravnavanih problemov v Evropi iz Aziji. Poseben poudarek bo namenjen tudi EU – kitajskem dialogu in letu 2011 kot letu mladih EU - Kitajska. Osnovni namen je, da se vključeni mladi preko projekta opolnomočijo  za aktivne in artikulirane zagovornike in zagovornice kulturne raznolikosti, aktivne participacije mladih, vključenosti mladih z manj priložnostmi, ki so se sposobni aktivno spopadati z izzivi sodobnega sveta kot so Razvojni cilji tisočletja, boj proti podnebnim spremembam, izzivi migracij in zaščita človekovih pravic.

O vseh aktualnih novicah povezanih s projektom vas bomo obveščali preko domače spletne strani in Facebook skupine 'Discuss, understand... Change'!

Vabljeni k spremljanju in sodelovanju!

Projekt je sofinanciran s strani EU programa Mladi v akciji, Sodelovanje s tretjimi državami, več o teh programih na tej in tej povezavi.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27