POROČILO O ZAKLJUČNEM MLADINSKEM FORUMU »Ljubljana, poslušaj nas!«, Mestni svet, 20. december 2012

Razprava je bila zaključni del projekta »Ljubljana, poslušaj nas«, katerega glavni namen je bil je vzpostaviti platformo, skozi katero bi mladi prebivalci in prebivalke Ljubljane imeli možnost spregovoriti o življenju mladih v Ljubljani in predlagati spremembe. V skladu s tem smo na razpravi odprli vprašanje politične participacije mladih na lokalnem nivoju, ki smo ga analizirali predvsem skozi prizmo aktualnih protestov širom cele Slovenije ter na primerih najbolj izrazite mladinske problematike v Ljubljani. Razpravljali smo tudi o posameznih postavkah poslanice, ki je bila oblikovana na podlagi informacij, ki smo jih tekom projekta pridobili od mladih. Poslanico z dopolnili, ki služi kot sporočilo mladih lokalnim oblastem, smo na koncu z glasovanjem tudi potrdili.
Na razpravi so kot gostje sodelovali dr. Metka Kuhar iz Fakultete za družbene vede, dr. Miloslav Poštrak iz Fakultete za socialno delo, mag. Mateja Demšič iz Urada za mladino, MOL ter Miha Mohorko – podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije. Skozi celotno razpravo so se s komentarji in vprašanji aktivno vključevali tudi mladi. 

Read more...

POROČILO SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR, Gimnazija Litija, 15. december 2012

Na turnirju je sodelovalo 36 ekip iz  debatnih klubov iz naslednjih šol: Dvojezične srednje šole in gimnazije Lendava, Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazije Ormož, Druge gimnazije Maribor, Gimnazije Ravne na Koroškem, SŠGT Celje, Gimnazije Celje – Center, Gimnazije Litije, Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna gorica, Gimnazije in srednje ekonomske šole Trbovlje, Gimnazije Ledina, Gimnazije Bežigrad, Škofijske gimnazije Ljubljana in Šolskega centra Postojna. 

23 ekip je debatiralo v slovenskem jeziku, 13 v angleškem jeziku, vse ekipe so debatirale 3 debatne kroge. Debatne trditve so bile vse »impromptu« in sicer: 

Alpske doline bi morale prepovedati vožnjo z osebnimi vozili.

Šole v alpskem svetu bi vsako leto  morale organizirati akcijo “Očistimo Alpe”.

Voda je najpomembnejša prednost alpskih držav. 

Turnir je bil sofinanciran s stran Stalnega sekretariata Alpske konvencije. 

Rezultati slovenskega dela turnirjaEkipno

1. Druga gimnazija Maribor (Valentina Mazzoni / Sebastjan Cizel / Žan Mlakar)

2. Gimnazija Bežigrad  (Teja Pirnat / Žan Dovč / Marko Narat)

3. Škofijska gimnazija Ljubljana  (Nejc Povirk / Jera Hrovat / Martin Ulaga)

4. Škofijska gimnazija Ljubljana(Samo Planinc / Vida Štancar / Peter Merše)

5. Dvojezična srednja šola Lendava (Gregor Vrhunc / Tjaša Vučko / Edmond Hajdinjak Magy

6. Gimnazija Bežigrad (Neža Pezdirc / Patrik Gorše / Anja Pirnat)

7. Srednja šola za turizem in gostinstvo Celje (Gal Brþkalija / Nika Tkalec / Natalija Stakne)

8. Šolski center Postojna(Mihael Švigelj / Domen Boštjančič / Aleš Zavec)

9. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna gorica (Špela Zupančič / Barbara Tekavec / Sara Žoš)

10. Gimnazija Ravne na Koroškem (Klara Pavlekovič / Ivana Kostiü / Klemen Dretnik)


Najboljši govorci in govornice

1. Peter Merše, Škofijska gimnazija Ljubljana 2. Gal Brčkalija, Srednja šola za turizem in gostinstvo Celje3. Samo Planinc, Škofijska gimnazija Ljubljana4. Edmond Hajdinjak, Dvojezična srednja šola Lendava5. Nika Planinšek, Gimnazija Litija6. Amir Alibabič, Gimnazija Litija7. Valentina Mazzoni, Druga gimnazija Maribor8. Huso Jusič, Dvojezična srednja šola Lendava9. Sebastjan Cizel, Druga gimnazija Maribor10. Žan Dovč, Gimnazija Bežigrad

Rezultati angleškega dela turnirja 

1. Druga gimnazija Maribor (Denis Horvat / Jure Hederih / Ivana Vogrin

2. Gimnazija Litija  (Klemen Škarja / Gal Mavretič / Tilen Tršelič)

3. Logos  - Gimnazija in Srednja ekonomska šola Trbovlje (Maša Mlinarič / Barbara Švagan / Kristina Roža

4. Gimnazija Litija  (Lara Jerkovi / Erik Klinc / Jan Starc)

5. Logos  - Gimnazija in Srednja ekonomska šola Trbovlje (Nina Cestnik / Ajda Herman / Selma Salihović)

Najboljši govorci in govornice

1. Denis Horvat, Druga gimnazija Maribor2. Jure Hederih, Druga gimnazija Maribor 3. Zoran Fijavž, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 4. Peter Adamič, Logos5. Živa Antolin, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer6. Kristina Rožanc, Logos 7. Dorian Šilec Petek, Logos8. Barbara Švagan, Logos 9. Mihael Pojbič, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer10. Jaka Mlakar, Logos

Celotni rezultati angleškega turnirja dostopni tukaj.

Celotni rezultati slovenskega turnirja dostopni tukaj

Hvala Gimnaziji Litija za organizacijo, pogostitev in topel sprejem!

SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR Gimnazija Litija, 15. december 2012

Urnik

9.00  - 9.45  Registracija 

10.00 – Otvoritev. Napoved prvega debatnega kroga.Sestanek vseh mentorjev in mentoric, sodnikov in sodnic. 

11. 15 Prvi debatni krog 

12.45 Kosilo 

13.30 Napoved drugega debatnega kroga Sestanek vseh mentorjev in mentoric.

14.30 Drugi debatni krog 

16. 15 Napoved tretjega debatnega kroga Sestanek vseh mentorjev in mentoric.

17.15 Tretji debatni krog 

19.00 Zaključna slovesnost in podelitev priznanj. 

Ta turnir so-financira Stalni sekretarijat Alpske konvencije, http://www.alpconv.org

Vabilo na javno razpravo 'THE POWER AND THE INTERNET'

NOVO! Razpravo lahko spremljate preko te spletne povezave: 

http://studio12TV/ZIP-the-power-and-the-internet 

Vabimo vas, da se udeležite javne razprave, ki bo potekala dne 23. novembra 2012 ob 12.00 uri na Fakulteti za upravo v sklopu projekta Active citizens take action, ki ga finančno podpira Evropska komisija, Program Evropa za državljane. 

Govorci in govornici: 

Tanja Fajon, evropska poslanka, 

Nataša Pirc Musar, informacijska pooblaščenka, 

Primož Bratanič, slo – tech.com, 

Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo, 

Blaž Golob, Center za razvoj e-upravljanja, 

Nikolaj Jeffs, Univerza na Primorskem.

Razpravo bo vodil Filip Dobranić, Hekovnik&ZIP.

Izhodišča razprave

Osnovna  funkcija spleta sicer ostaja komunikacijska, vendar  se ga ne da reducirati na "še en medij". Tako internet postaja  središče političnega boja in hkrati eno ključnih političnih orodij ter prizorišče političnega. Interes po obvladovanju interneta imajo vsi,  tako državljani in državljanke (ne glede na "demokratičnost" političnega sistema,  v katerem bivajo) kot institucije moči v družbi.

V luči protestov v državah severne Afrike in Bližnjega vzhoda, političnih mahinacij v Evropski uniji in ZDA  ter omejevanju dostopa do interneta ne le v vzhodni Aziji,  temveč vsepovsod po svetu,  tako vprašanje ni "kaj internet prinaša". Predvsem zaradi neznanske moči interneta si je potrebno zastaviti naslednja vprašanja.   Čigav je internet, na kakšen način si ga različne skupine prisvajajo in kdo vlada internetu? Ali je svetovni splet res prostor svobode?   Kaj lahko naredita »navaden« državljan in državljanka,  ko ugotovita,  da vprašanja pristojnosti za kršitve na internetu še nikakor niso rešena, hkrati se pa rešujejo mimo državljanov in v skoraj popolni tajnosti? Kako lahko državljani in državljanke vplivamo na  prihodnost globalnega spleta, njeno (ne)regulacijo in  (ne)nadzor?

Razprava bo potekala bo v angleškem jeziku, saj  jo organiziramo kot eno od aktivnosti  mednarodnega projekta »ACTA – Active citizens take action«, v sklopu katerega v Sloveniji od 21. – 25. novembra  poteka srečanje 14 projektnih partnerjev iz 6 držav.


Poročilo iz Raven na Koroškem

Na turnirju je skupno sodelovalo 43 ekip, 26 na slovenskem turnirju in 17 na angleškem turnirju iz naslednjih šol: Dvojezična srednja šola Lendava, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Druga gimnazija Maribor,  Gimnazija Ravne na Koroškem, Gimnazija Celje Center, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Srednja ekonomska šola Celje, Gimnazija Litija, Srednja ekonomska šola in gimnazija Trbovlje, Srednja škofijska gimnazija Ljubljana in Gimnazija Jesenice. 
Pripravljena debatna trditev: V Alpah bi zaščita okolja morala imeti prednost pred razvojem turizma./When in conflict we should prioritise the protection of the Alpine environment over tourist development.  »Impromptu« debatna trditev: V Alpah bi morali prepovedati uporabo umetnega snega na smučiščih./ We should prohibit production of artificial snow in the Alps. 

Vse debatne ekipe so debatirale 3 debatne kroge, najboljši dve ekipi sta se na to pomerili v finalu. V slovenskem finalu je prišlo do spremembe, saj je ena od debaterk drugo – uvrščene ekipe iz Raven na Koroškem zapustila turnir pred finalom, zato je v finalu nastopila tretje - uvrščena ekipa iz Škofijske gimnazije Ljubljana.  V  angleškem finalu pa se je zgodilo, da sta se v finale v skladu z našim dogovorom, da se v finale ne morejo uvrstiti ekipe s samo dvema govorcema, nastopili drugo in četrto uvrščena ekipa po prvih treh krogih, ker sta tako prvo – uvrščena kot tretja uvrščena imeli le dva govorca. 

REZULTATI NA SLOVENSKEM TURNIRJU 

Ekipno: 

1. mesto, Škofijska gimnazija Ljubljana C, Jera Horvat, Nejc Povirk, Tomaž Rupar

2. mesto, Škofijska gimnazija Ljubljana B, Izidor Benedičič, Martin Ulaga, Matija Tomc 

2. mesto, Gimnazija Ravne na Koroškem B,  Ana Kerbler, Kristina Kerbler,Eva Šumnik

3. mesto Gimnazija Ravne na Koroškem C, Jan Kokol, Klara Pavlekovič, Valentina Vošner

4. mesto, Škofijska gimnazija Ljubljana A, Vida Štrancar, Samo Planinc, Elizabeta Korenčan

5. mesto, Jure Macuh, Kaja Plevnik, Špela Terbovc 

Individualno

1. govorec Samo Planinc, Škofijska gimnazija Ljubljana

2. govorec Nej Lešnik, Druga gimnazija Maribor 

3. govorec Žan Mlakar, Druga gimnazija Maribor 

4. govorka, Kaja Plevnik, Gimnazija Celje Center 

5. govorka, Ana Kerbler, Gimnazija Ravne na Koroškem

6. govorec, Sebastjan Kranjc, Druga gimnazija Maribor 

7. govorka,  Tjaša Vučko, Dvojezična srednja šola Lendava

8. govorka,Tina Dermovše, Škofijska gimnazija Ljubljana 

9. govorec, Edin Hajdinjek, Dvojezična srednja šola Lendava

10. govorka, Ana Marija Pušnik, Gimnazija Celje Center 

REZULTATI NA ANGLEŠKEM TURNIRJU 

Ekipno: 

1. mesto ekipa Logos F (Trbovlje) v sestavi Neja Berger, Maša Mlinarič, Peter Adamič 

2. mesto ekipa Druge gimnazije Maribor v sestavi Denis Horvat, Miha Likar, Sebastjan Cizel

3. mesto ekipa Logos A (Trbovlje) v sestavi Kristina Rožanc, Nina Cestnik, Barbara Švagan

4. mesto ekipa Litija C v sestavi Gal Mavretič, Gal Novak, Jan Starc 

Individualno

1. Zoran Fijavž, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

2. Živa Antolin, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

3. Rok Hafner, Srednja ekonomska šola in gimnazija Trbovlje 

4. Denis Horvat, Druga gimnazija Maribor 

5. Jaka Mlakar, Srednja ekonomska šola in gimnazija Trbovlje

Skupni ekipni rezultati turnirja v angleščini dostopni tukaj

Skupni ekipni rezultati turnirja v slovenščini dostopni tukaj

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27