Zahvala Svetovne ekipe pred odhodom

Člani slovenske debatne reprezentance se v ponedeljek odpravljamo na svetovno srednješolsko prvenstvo v debatiranju, ki je po številu prijav največje do sedaj, kjer bomo skušali ponoviti lanski uspeh zmage v kategoriji angleščina kot tuji jezik. Pred začetkom svetovnega prvenstva nas čakajo še intenzivne priprave na univerzi v Vermontu s profesorjem Alfredom Sniderjem – Tuno. Pred odhodom, bi se debaterji radi zahvalili vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili udeležbo na prvenstvu. Kot najstarejši član ekipe, se še posebej zahvaljujem gospe Zvezdani Bajc za vso pomoč in podporo.

Kdo vse nas je finančno podprl? Nekateri od njih so vidni na spletni strani, logotipe podjetij si oglejte v desnem stolpcu, poleg njih pa se zahvaljujemo tudi Ministrstvu za zunanje zadeve, katerega logotipa nam ni uspelo najti.

Filip Dobranić

Brezplačne delavnice za učence in učenke LJ OŠ

BREZPLAČNE DELAVNICE O PRAVICAH, MEDKULTURNEM DIALOGU, JAVNEM NASTOPANJU IN DEBATI ZA UČENCE IN UČENKE LJUBLJANSKIH OSNOVNIH ŠOL

V okviru projekta »Rad/a debatiram«, ki ga delno financira MOL – oddelek za predšolsko vzgojo, vam nudimo brezplačne delavnice za vaše učence in učenke, v katerih se bodo naučili osnove debatiranja in javnega nastopanja. Te delavnice so brezplačne le do konca decembra 2008 in so namenjene ljubljanskim osnovnim šolam.

Vsebina delavnic so pravice mladostnikov in služijo zviševanju zavedanja spoštovanja pravic in hkrati pomena dolžnosti spoštovanja pravic drugega. Zasnova delavnic je utemeljena v interaktivni metodi formalne debate in bo udeležence postopoma uvajala v kompleksnejše metode dialektičnega razmišljanja. S svojo pro et contra metodo debata uči vživljanja v stališča, ki so posameznikom mogoče tuja in jih uči spoštovati mnenja ''druge strani'' ter hkrati krepi veščine utemeljenega argumentiranja stališč. Udeleženi delavnic bodo razvijali svoje sposobnosti jezikovnega izražanja in argumentiranja, bogatili besedni zaklad, razvijali veščine kritičnega mišljenja in komunikacijske veščine. Delavnice so namenjene vsem učencem in učenkam in jih lahko izvedemo za ves razred/e. Poleg tega se lahko dogovorimo za izvedbo delavnic tudi v času jesenskih šolskih počitnic.

Delavnice, ki trajajo 5 šolskih ur in zahtevajo zelo aktivno sodelovanje vseh udeleženih, izpeljemo v enem delu. Število udeležencev v eni skupini od 15 do 18, istočasno lahko potekajo 4 delavnice, saj imamo skupino dobro usposobljenih predavateljev in predavateljic.

Datum in ura po dogovoru. Povpraševanje prosim pošljite na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27