Vabilo na javno razpravo: 'VLOGA ŠPORTA V PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA MLADIH V LJUBLJANI'

Za in proti, zavod za kulturo dialoga in  Debatni klub Gimnazije Šentvid vas vabita najavno razpravo  pod naslovom »VLOGA ŠPORTA V PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA MLADIH V LJUBLJANI«, ki  bo 10. oktobra ob 18.00 uri na Gimnaziji Šentvid v Ljubljaniv Veliki predavalnici (stranski vhod nasproti Zdravstvenega doma)

Govorci in govornica:  Mag. Mateja Demšič, MOL, vodja Urada za mladino, Oddelek  za predšolsko vzgojo in izobraževanje,  Samo Belavič Pučnik, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Jakob Vrhovec, športnik, Alen Hliš, predsednik Dijaške organizacije Slovenija, Miha Mohorko, predsednik Mladinskega sveta Ljubljana,  Miro Cerar, športnik (vabljen).

Uvodni nagovor ravnatelj Gimnazije Šentvid mag. Jaka Erker. Razpravo bo vodila Tamara Juričič.

Osnovna izhodišča razprave: Strokovnjaki z različnih področij opažajo, da se mladi vedno manj gibajo, se manj udeležujejo prostočasnih aktivnosti ter vse več časa preživljajo za računalnikom. Kaj lahko v zvezi s tem storijo starši, šole, dijaške in študentske organizacije ter Mestna občina Ljubljana (MOL)? Medtem ko dijaške in predvsem študentske organizacije precej sredstev namenjajo za zabave, je organiziranih športnih aktivnosti proporcionalno precej manj. Športna društva in šole so razmeroma slabo povezani, ponudba nekaterih športnih društev pa je za marsikoga predraga. MOL si je v Strategiji razvoja športa (2008-2012) postavila cilje večino meščanov povezati s športom, spodbujati športnike k vrhunskim športnim dosežkom, urediti urbani športni prostor in organizirati kvalitetnejše društveno delovanje, v ta namen pa je celo ustanovila Oddelek za šport. Kako se je strategija tudi dejansko implementirala? So mladi zadovoljni z možnostmi športnega udejstvovanja v Ljubljani? Kako mlade spodbuditi k večji športni aktivnosti? Kako mladi lahko vplivajo na odločitve in strategije MOL? 

Vabimo vas, da še pred samo razpravo posredujete svoja  mnenja, komentarje, vprašanja  o obravnavanih vsebinah   na elektronski naslov moderatorke razprave Tamare Juričič, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , saj bi želeli tudi vaša stališča vključiti v samo razpravo.

ACTA NATEČAJ 'ACTIVE CITIZENS TAKE ACTION'

Vabimo vas, da s svojimi  prispevki sodelujete  na natečaju ACTA in razmišljate o: 

- ACTI oz. podobnih dokumentih,  ki se sedaj pripravljajo - kaj se sedaj s temi dokumenti dogaja  v političnih strankah, vladi, parlamentu  in kaj v civilni družbi, v Sloveniji, v EU, globalno; 

- koliko je civilna družba vključena v razprave ali vlada in parlament sodelujeta s civilno družbo pri iskanju rešitev; 

- kaj vi mislite o vsebinah, s katerimi se ACTA ukvarja kot so regulacija avtorskih pravic, pravici  do anonimnosti na Internetu, zaščiti zasebnosti;

- kakšno stališče imate  o  fenomenih kot so hekerji, Anonymus, Wikileaks; 

- ali podpirate  pirate in piratske stranke; 

- ali e-participirate; 

- ali mislite, da so bila socialna omrežja res odločilna za arabsko pomlad. 

Vaš prispevek ima lahko naslednje oblike: 

- esej o eni od zgoraj naštetih vsebin; 

- vprašalnik in analiza izpolnjenih vprašalnikov o tem, kaj si vaši vrstniki mislijo o eni ali več zgoraj naštetih vsebin;  

- analiza medijskega poročanja o ACTI oz. demonstracijah proti ACTI ali o akcijah hekerjev…;  

- analiza diskurza v parlamentu in med političnimi strankami o teh vsebinah;  

- raziskava o tem, kako je pri nas civilna družba vključena v razprave o teh vprašanjih….; 

- zapis na vašem blogu; 

- video intervjuji z vašimi prijatelji, znanci…. 

NAGRADE

Avtor/ica najboljšega prispevka  bo nagrajena z brezplačno udeležbo na enotedenskem izobraževanju IDAS – International Debate Academy Slovenia, od 17.do 25. novembra v Hotelu Špik, Gozd Martuljek in v Ljubljani in  na katerem bo sodelovalo čez 100 študentov in predavateljev iz vsega sveta. Več o tem dogodku si lahko pogledate na: debateacademy.net/Debate_Academy/IDA_Slovenia.html  
Avtorja dveh najboljših prispevkov bosta kot govorca  lahko sodelovala na okrogli mizi in ostalih aktivnosti v okviru projekta ACTA, od 22. – 25. novembra v Gozdu Martuljku in Ljubljani. 
Najboljših 5 esejev bo objavljenih na ZIP domači strani in v zaključni publikaciji projekta ACTA.

Vaše prispevke do najkasneje 31. oktobra pošljite na elektronski naslov This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it s pripisom ACTA natečaj. Za dodatne informacije smo vedno na voljo tudi na 041 423377.

ACTA – Active citizens take action je mednarodni partnerski projekt, ki ga vodi Za in proti, zavod za kulturo dialoga in združuje 14 partnerskih organizacij iz 7 držav aktivnih na področju mladine in Interneta. Namen projekta je, da bi mladi državljani in državljanke iz različnih evropskih državah raziskovali in razpravljali o ureditvi Interneta, posebej na področju avtorskih pravic, piratstva in varovanja zasebnosti, o učinkovitosti  in etiki gibanja Anonymous.  Projekt  želi skozi aktivnosti projekta tudi analizirati vključenost civilne družbe v procese odločanja na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju, ko se je sprejemala ACTA in ko se sprejemajo ostali dokumenti povezani z regulacijo Interneta  in se naučiti oz. izmenjati dobre prakse, kako vplivati na politike in zakonodajo, ki jo sprejemajo nacionalni in Evropski parlament. Prav tako pa želi spodbuditi aktivnosti, razprave in refleksijo o evropskem državljanstvu in demokratičnih procesih.  
Projekt ACTA podpira Evropska Unija, Evropa za državljane, Akcija 2, Aktivna civilna družba v Evropi in ga  vodi Za in proti, zavod za kulturo dialoga  iz Slovenije, www.zainproti.com. Partnerji: (iz Slovenije): INEPA – Inštitut za elektronsko participacijo, www.inepa.si; Studio 12, www.studio12.si; Dobrodelni klub Leo klub Murska Sobota, http://www.leoclubms.si/sl/; Društvo uporabnikov Linuxa Slovenija, http://www.lugos.si; Klub evropskih študentov; Zavod za študentske kulturne dejavnosti študentske organizacije, www.kiberpipa.org; (iz Hrvaške): Splitska debatna unija in HERMES – Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evolucijo sporazumevanja; www.facebook.com/HERMES.CommuniAction; (iz Portugalske): Sociedade de Debates da Universidade do Porto, www.sdd.up.pt; (iz Makedonije): Metamorphosis, Foundation for Internet and Society, www.metamorphosis.org.mk; (iz Romunije): ARDOR Muntenia; (iz Litve): Educational Debate Centre, http://www.debate.lt; (iz Latvije): Riga Student Association, http://www.sserigads.com.

ZA IN PROTI SEMINARJI ZA MLADINSKE DELAVCE IN MLADINSKE VODITELJE

 

Za in proti, zavod za kulturo dialoga vabi na seminarje namenjene vsem mladinskim delavcem/delavkam in mladinskim voditeljicam/voditeljem, ki  želijo pri mladih razvijati veščine kritičnega mišljenja, argumentiranja, zagovorništva in aktivnega državljanstva z namenom, da bi ti mladi sodelovali v procesih odločanja na lokalni, nacionalni, evropski in globalni ravni.

V jesenskih mesecih  ponujamo tri termine za seminarje:

-  12. in 13. oktobra na Gimnaziji Ledina v Ljubljani,

- 19. in 20. oktobra na OŠ Žalec v Žalcu,

- 16. in 17. novembra v Hotelu Špik, Gozd Martuljek.

PRIJAVA Prijavite se tako, da na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pošljete elektronsko sporočilo, v katerem navedete, za kateri seminar se prijavljate, ime in priimek, organizacijo, ki jo predstavljate. Rok prijave je do zasedbe prostih  mest. Prijavnina je 30 EUR in  vključuje učna gradiva, priročnik, prigrizke med odmori in kosilo v soboto.

PREDAVATELJI prihajajo iz vrst najbolj izkušenih ZIP predavateljev, z veliko izkušenj s podobnimi seminarji v Sloveniji in tujini. Na novembrskem seminarju se nam bo pridružil tudi prof. Snider iz ZDA, ki velja za enega najpomembnejših sodobnih predavateljev argumentacije, debate in debatnega mladinskega dela.

OKVIREN URNIK Seminar se bo v petek začel ob 15.00 in zaključil ob 20.00 uri, v soboto bo potekal od 9.00 do 18.00 ure.

Pričakuje se aktivna udeležba vseh udeležencev in udeleženk. Program: Osnove participatorne demokracije. Vključenost mladih v procese odločanja. Internet kot orodje demokracije. E-participacija. Utopistike. Osnove argumentacije in kritičnega mišljenja. Raziskovanje. Organizacija  informacij in priprava govorov. Osnove formalne debate in naloge govorcev. Načrtovanje, priprava, vodenje okrogle mize. Nastopanje v  javnih razpravah.  Priprava simulacij zasedanja Državnega zbora in Evropskega parlamenta.

Vse dodatne informacije na www.zainproti.com in  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ali 041 423377

Programe Za in proti, zavoda za kulturo dialoga  podpira tudi Urad za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

 

IZBRANE SO TRDITVE ZA PRVE TURNIRJE

Debatna trditev za srednješolski debatni turnir, ki bo 13. oktobra na Gimnazija Ledina v Ljubljani
Za mlade bi moral biti vstop v ljubljanske kulturne ustanove brezplačen.  

Turnir sofinancira Urad za mladino OPVI MOL v okviru projekta Ljubljana, poslušajte nas!

Debatna trditev za osnovnošolski debatni turnir, ki bo 20. oktobra na OŠ Žalec, je
Alpske doline bi morale prepovedati vožnjo z osebnimi vozili.

Turnir sofinancira Sekretariat Alpske konvencije.

VABILO NA JAVNO RAZPRAVO »ENERGETSKA PRIHODNOST POMURJA 2012«

Za in proti, zavod za kulturo dialoga bo v sodelovanju z Leo klubom Murska Sobota organiziral okroglo mizo »Energetska prihodnost Pomurja 2020«, ki se bo zgodila v četrtek, 27. septembra 2012 ob 16.00 uri v dvorani Hotela Diana, Slovenska ulica 52 v Murski Soboti.

Govorci in govornice na okrogli mizi bodo:  dr. Romana Jordan (evropska poslanska v s skupini Evropske ljudske stranke), Dejan Židan (poslanec Državnega zbora), Anton Štihec (župan občine Murska Sobota), dr. Peter Kralj (strokovnjak za obnovljive vire) in predstavnik Si.Energija – društvo za trajnostni razvoj virov (vabljen).  

Marca 2010 je Evropska komisija izdala novo  strategijo za Evropo - Evropa 2020. Strategija je razdeljena na štiri enote, prva od njih  je t.i. Smart Growth oz. pametna rast. V programu je poudarjena  trajnostna  rast  Evrope,  del  tega  plana  za  EU  2020  je  tudi  boljša  energetska oskrba evropskih regij. Kako zagotoviti zanesljivost energetske oskrbe in postati pri le tej vse bolj  samostojni?  V  katero  smer  se  naj  za  energetsko  oskrbo,  ki  bo  okoljsko  prijazna  in  istočasno  učinkovita,  obrača  Pomurje?  Kakšne  gospodarske  priložnosti  se  pojavljajo  z zagotavljanjem ekološko prijazne oskrbe z energijo. Skupaj z mladimi, strokovnjaki in politiki je to le nekaj izhodišč, na katerih bo gradila razprava.  

Vabimo vas, da še pred samo razpravo posredujete svoja  mnenja, komentarje, vprašanja  o obravnavanih  vsebinah  na  elektronski  naslov  moderatorke   razprave  Monike  Sobočan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , saj bi želeli tudi vaša stališča vključiti v samo razpravo.  

Javna  razprava  je del  serije  razprav, ki  jih organiziramo kot del projekta pod naslovom »Pametna, trajnostna in vključujoča rast – ali jo lahko dosežemo?«  in ga so-financirata Urad za komuniciranje in Urad za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  Predstavljena stališča izražajo mnenje avtorjev  in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni!

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27