Mednarodni projekt 'Poslušajte nas!' vodi Za in proti, Zavod za kulturo dialoga v partnerstvu z Leo Clubom Murska Sobota, litvansko srednjo šolo v ruskem jeziku Vilniaus 'Santaros' ter litvansko debatno organizacijo Public Institution Educational Debate Centre. Namen projekta je mlade v Sloveniji in Litvi, ter širše, opolnomčiti za delovanje v javnem in političnem prostoru skozi izobraževanje o aktulanih evropskih procesih politične participacije ter treninge kritičnega mišljenja in javnega nastopanja.

Cilji projekta so tako mlade seznaniti predvsem s principi in delovanjem demokratičnih institucij in postopkov, analizirati točke vstopa mladih v javne prostore, izmenjava stališč o participaciji med mladimi in strokovnjaki na področju participacije in mladinskega dela, spodbujanje širše razprave na nacionalnem in nadnacionalnem nivoju o pomembnosti vključevanja mladih v procese odločanja ter razvoj socialnih kompetenc mladih in mladinskih delavcev, ki jih bodo opolnomočile za delovanje v njihovih javnih sferah.

Aktivnosti projekta zajemajo:

 • sprejem poslanice 'Poslušajte nas!' (dostopna tukaj v slovenščini in tukaj v angleškem prevodu)
 • 20  delavnic, najmanj 10 za mlade z manj priložnostmi, ki zajemajo vsebine povezane z demokratičnimi procesi, participacijo mladih, e-participacijo
 • natečaj za najblog o vključenosti mladih v demokratične procese, v Sloveniji. v Litvi pa natečaj za najboljši posnetek  govora   o vključenosti mladih v litvanščini, v ruščini, poljščini  in v angleščini  
 • dva nacionalna debatna turnirja (Slovenija in Litva)
 • Zimska akademija  6  dni za 50 udeležencev, Fiesa,  22 – 27. februarja  2011
 • Mednarodna akademija – simulacija Evropskega parlamenta,  6 dni, 15 udeležencev iz Litve, 25 iz Slovenije (skupaj 45 udeležencev in predavateljev)
 • 2  nacionalna mladinska foruma, eden  v Litvi in eden   v Sloveniji o vključenosti mladih v procese odločanja;
 • 6 okroglih miz z odločevalci o aktivni participaciji in problematiki mladih; 3 v Sloveniji in 3 v Litvi;  
 • najmanj 10 radijskih debat v Sloveniji in najmanj 10 javnih debat  - po 5 v Litvi in 5 v Sloveniji;  
 • 6 Internet debat  med slovenskimi in litvanskim mladimi, v  angleščini
 • Raziskava o informiranosti in odnosu mladih do vključevanja mladih v procese odločanja
 • Zaključna elektronska publikacija, ki bo vsebovala pregled aktivnosti, raziskavo, mnenja mladih, poslanice, analizo argumentov predstavljenih v različnih javnih debatah (dostopna tukaj)

Pregled dogajanja skozi foto objektiv dostopen v fotogaleriji!

Projekt je finančno podprt s strani programa Mladi v akciji, Mladi za Evropo – akcija 1.3. Več informacij o programih najdete tukaj.

mladi-v-akciji barvnimladina

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27