Simulation videos now available here.

Please check out the section library for instructions on Simulation implementation and presentations!

 


 

Preparations are in full swing; below please find the schedule for this year’s summer debate school. Printer/environment friendly version downloadable here.

Day 1,  Saturday, 2nd of July
Arrival at Hotel Kompas and registration.
13.00 Lunch
14.00 EVERYBODY
Opening ceremony. Introduction to the training. Presentation of different tracks/projects. Assessment.
Introduction to WSDC format. Roles of speakers.
Demo debate »In democracies, civil disobedience is justified«
17.00 – 19.00  
- Presentation of the project »Listen to us!« and of the Youth in Action programme, introduction to the programme.  
-  What is the issue? Political participation and youth perceptions  
(Brainstorming and Short speeches exercise)
19.00 Dinner
20.30 Socials
24.00 Bed time.

Day 2, Sunday, July 3rd
8.45 EVERYBODY Morning assembly.   
9.00 – 11.00  
Institutions and functions of representative democracy (focus on European Parliament) - argumentative text analysis
11:00 – 13:00
Role of civil society - argumentative text analysis
13.00 Lunch
14.30 – 15.30   ELECTIVES - Different aspects of Youth Participation.
15.30 – 16.00 Instructions – how to prepare for debate – announcement of the motion
16.00 – 17.30 Debate preparation time
17.30 – 19.00 Debates and critique
19.00 Dinner
21.00 COUNTRY EXHIBITION
24.00 Bed time.

Day 3, Monday, July 4th
8.45 EVERYBODY Morning assembly.   
9:00 – 11:00
Youth structures and types of participation in Lithuania and Slovenia (participants’ presentations)
- Pros cons analysis
11:00 – 13:00
Situation of ethnic minorities in Lithuania and Slovenia. (participants presentations)
- Pros cons analysis
13.00 Lunch
14.30 – 15.30   ELECTIVES    - Debate theory and skills
16.00 Announcement of the motion
16.00 – 17.30 Debate prep
17.30 – 19.00 Debates and critique.
19.00 Dinner
20.30 SPACE NIGHT
-    Discussion with Charles M. Chafer, CEO of Space Services Holdings, Inc. of Houston, Texas, USA.
-    Presentation of Bickell&Brewer 2011 debate contest and topic.
-    Introduction to Dr Who
-    Dr Who Open Theater
24.00 Bed time.

Day 4, Tuesday, July 5th
8.45 EVERYBODY Morning assembly.   
9:00 – 11:00
Simulation preparation:
    Role assignment
    Issues overview
    Procedural overview
11:00 – 13:00
Work in political groups on selected topics
13.00 Lunch
15.00 – 16.00   ELECTIVES    - Content and Debate
16.00 Announcement of the motion
16.00 – 17.30 Debate prep
17.30 – 19.00 Debates and critique.
19.00 Dinner  
20.00 POOL PARTY
22.00 DEMO DEBATE IN BRITISH PARLIAMENTARY FORMAT
24.00 Bed time.

Day  5, Wednesday, July 6th
8.45 EVERYBODY Morning assembly.   
9:00 – 12:00
Simulation of the European Parliament
12:00 – 13:00
Preparation of the epistle to the President of the European Parliament and Lithuanian and Slovenian Members of the European Parliament about the Youth European Policies.
13.00 Lunch
Free Afternoon
19.00 Dinner
21.00 KITSCH PARTY
24.00 Bed time.

Day 6, Thursday, July 7th

8.45 EVERYBODY Morning assembly.   
9.00 – 13.00 Planning national project activities – public, Radio, Internet Debates and National Youth Forum.  Planning new Youth in Action projects.
13.00 Lunch
14.00 Tournament Debates - Announcement of the Round 1  
15.00 Round 1 – Debate
16.30 Announcement of Round 2
17.30 Round 2 - Debate
20.30 - 22.00 Round table discussion about Youth participation organized and run by the Listen to us participants.
24.00 Bed time.

Day 7th, Friday, July 8th
8.45 EVERYBODY Morning assembly
9.00 Announcement of Round 3
10.00 Round 3 – Debate
11.30 Announcement of Round 4
12.30 Round 4 - Debate
14.00 Lunch
15.00 Announcement of Round 5
16.00 Round 5
18.00 Announcement of the quarterfinalists
19.00 Quarterfinals
20.00 Dinner
21.00 Evaluation and final thoughts.
22.00 Farewell party.

Day 8, Saturday, July 9th
Lithuanians depart at 4 a.m. Slovenians can participate at semifinals and finals with departure at 16.30.

 

Na tem dogodku bo sodelovalo 15 mladih iz Litve in 25 mladih iz Slovenije. Ta dogodek ima več ciljev in sicer:
-    predstavitev problematike mladih v Litvi in Sloveniji,  primerjava različnih praks in iskanja rešitev;
-    evalvacija poteka projektnih aktivnosti v obeh državah;
-    načrtovanje in priprava za jesenske aktivnosti projekta;
-    načrtovanje novih projektov po zaključku tega projekta;
-    simulacija evropskega parlamenta in priprava poslanice z zahtevami po ureditvi položaja mladih na nivoju EU, ki jo bodo jeseni predali evropskim poslancem v Sloveniji in Litvi, v živo   preko interneta  pa bo posredovana predsedniku Evropskega parlamenta in članom in članicam komisije za mlade in izobraževanje.

Metodologija:  predavanja (ne več kot 20%),  predstavitve, vodeni pogovori, vaje, individualni in skupinski nastopi, plenarne razprave, debate, analiza tekstov, simulacija zasedanja Evropskega parlamenta, individualno in skupinsko delo.

Program
Natančen program po dnevih bo izdelan v maju in juniju in bo produkt vseh štirih partnerjev.  Okvirno lahko sedaj napovemo, da bomo za simluacijo zasedanja Evropskega parlamenta namenili dva dni in pol, da bo vsaj en dan namenjen izmenjavi izkušenj  na osnovi že izpeljanih projektnih aktivnosti, en dan namenjen pripravam na okrogle mize z odločevalci, internetne debate in nacionalne mladinske forume in vsaj en dan namenjen predstavitvi programov Mladi v akciji in načrtovanju prihodnjih skupnih projektov.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27