Povezava do sheme.

 

STRUKTURA GOVOROV ZAGOVORNIŠKE IN NEGACIJSKE STRANI V KARL POPPER DEBATNEM FORMATU

Skupina, ki trditev zagovarja, mora pripraviti argumente, ki trditev zagovarjajo. Pri oblikovanju govorov se struktura razlikuje pri trditvah vrednot in dejstev od trditev politik. Zavračanje argumentov nasprotne strani, vzpostavitev  tim. točke spora, je jedro, bistvo debate, brez tega ne moremo govoriti o debati. Tako debaterji zelo natančno analizirajo argumente nasprotne strani, iščejo napake v sklepanju, predstavljajo drugačne podpore, podatke…., skratka, uporabljajo vse možne tehnike argumentacije in logike. Vsaka ekipa more ne samo zavrniti argumente nasprotne strani, marveč tudi popraviti škodo, ki jo je nasprotna ekipa storila z zavračanjem argumentov. To se stori na ta način, da se zavrne zavračanje nasprotne ekipe, se razširi svoje argumente, predstavi nove dokaze v podkrepitev argumentov ...

TRDITEV DEJSTEV IN VREDNOT

Naslednje trditve sodijo v to kategorijo »Nasilje na TV vodi v nasilje v družbi.« »Prepoved kajenja v javnih prostorih je opravičljiva.« »Zaščita okolja je bolj pomembna kot ekonomski razvoj.«  »Podpiramo prepoved »make upa«  v osnovnih šolah.« »Pravica najstnikov do zasebnosti je  pomembnejša od pravice staršev, da vedo.«

ZAGOVORNIŠKA SKUPINA

1. govor zagovorniške skupine  (5 minut)

Uvod. Vzpostavi vzdušje, lahko je zgodba, primerjava, anekdota, apel na emocije, jezik lahko bolj barvit, pesniški kot kasneje v debati. Tudi strnjeno, v nekaj besedah bistvo zagovorniškega predmeta, glavne točke, 30 sekund.

Definicija pojmov v trditvi (definicije morajo biti splošno sprejete in razumljene in fer, take, ki omogočajo uravnoteženo debato, pri definiranju se uporablja SSJK, splošne enciklopedije, leksikone …, 20 sekund)

Kriterij, končni cilj za kar se zavzema debatna skupina, vrednota, ki jo zagovorniška ekipa zagovarja, recimo človekove pravice ali čimveč dobrega za čimveč ljudi …., istočasno je kriterij tudi tisti okvir, ki drži skupaj argumente, saj morajo vsi argumenti težiti k istemu cilju, poleg tega je kriterij tudi tisti element, na osnovi katerega naj bi sodniki, sodnice tehtale, kateri argumenti so pomembnejši, na osnovi katerih naj bi se odločila zmaga oz. poraz (10 sekund).

Argumentacijski nizi: 2 do 3 (3,4 minute), ki podpirajo trditev. Ne pozabite, argumenti morajo biti sestavljeni iz 3 elementov: trditve/predpostavke, sklepanja in podpore/dokaza.

Zaključek (ponovno se na kratko predstavi glavne točke zagovorniškega predmeta in udarno zaključi, 30 sekund).

2. govor zagovorniške skupine (4 minute)

Uvod. Glavne točke, napovednik, kaj se bo v tem govoru zgodilo, 10 sekund.

Zavračanje argumentov negacijske skupine (1,5 do 2 minute).

Zavračanje zavračanja negacijske skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov zagovorniške strani, nove podpore (1,5 do 2 minute).

Zaključek. Ponovi se glavne točke predstavljenega govora. (20 sekund)

3. govor zagovorniške skupine (4 minute)

Uvod. Strnjeno, predstavitev glavnih točk sklepnega govora, 20 sekund.

Zavračanje argumentov negacijske skupine in zavračanje zavračanja negacijske skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov zagovorniške skupine, nove podpore. (1 do 2 minute)

Analiza debate. Pregled najmočnejših točk spora v debati. Tehtanje argumentov. (2 do 3 minute)

Zaključek. Na kratko, udarno in čustveno se predstavi glavne točke tega govora. Zadnji apel na sodnike in publiko. (30 sekund).NEGACIJSKA SKUPINA

1. govor negacijske  skupine (5 minut)

Uvod. Vzpostavi vzdušje, lahko je zgodba, primerjava, anekdota, apel na emocije, jezik lahko bolj barvit, pesniški kot kasneje v debati. Poleg tega v nekaj besedah bistvo negacijskega predmeta in negacijske strategije (do največ 30 sekund).

Definicija trditve: negacijska skupina običajno sprejme definicijo, ki jo je postavila zagovorniška skupina. Zavrne jo le v primeru, ko je zagovorniška skupina postavila definicijo, ki ni fer oz.  ne omogoča uravnotežene debate. Če se negacijska skupina ne strinja z definicijo trditve, ki jo je postavila zagovorniška skupina, mora razložiti zakaj se ne strinja in razložiti, zakaj definicija negacijske skupine, bolje definira trditev kot zagovorniška skupina ( do 30 sekund).

Kriterij: negacijska skupina lahko sprejme kriterij zagovorniške skupine oz. ga zavrne.  V primeru, ko ga zavrne, mora razložiti, zakaj ga zavrača in pojasniti,  zakaj kriterij negacijske skupine bolj ustreza tej debati. ( do 30 sekund).

Zavračanje argumentov zagovorniške skupine ( 1 do 2 minute).

Predstavitev konstruktivnih argumentov, 2 do 3 argumenti, ki zavračajo debatno trditev, (2 do 2,5 minute).

Zaključek. Ponovno se na kratko predstavi glavne točke negacijskega predmeta in udarno zaključi, 30 sekund.

2. govor negacijske  skupine (4 minute)

Uvod. Strnjeno, kaj je bistvo tega govora, napovednik, kaj se bo v tem govoru zgodilo, bistvene točke.  (10 sekund)

Zavračanje argumentov zagovorniške skupine (1 do 2   minute).

Zavračanje zavračanja zagovorniške  skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov negacijske strani, nove podpore. (1 do 2  minute)

Zaključek. Ponovno se na kratko predstavi glavne točke negacijskega predmeta in udarno zaključi, 20 sekund.

3. govor negacijske  skupine (4 minute)

Uvod. Strnjeno, kaj je bistvo tega govora, napovednik, kaj se bo v tem govoru zgodilo, bistvene točke.  (10 sekund)

Zavračanje argumentov zagovorniške skupine in zavračanje zavračanja zagovorniške  skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov negacijske  skupine, nove podpore. (1 do 2 minuti)

Analiza debate. Pregled najmočnejših točk spora v debati. Tehtanje argumentov. (1 - 2 minute)

Zaključek. Predstavitev glavnih točk v tem govoru. Zadnji apel na publiko in sodnike, da so argumenti negacijske skupine pomembnejši, tehtnejši od argumentov zagovorniške skupine in da naj zato sodnik odloči zmago negacijski skupini (30 sekund).TRDITEV POLITIK, STRATEGIJ

Trditve politik oz. strategij  so tiste, ki uvajajo spremembe, ki želijo spremembe obstojočega stanja.  Struktura govorov debat politik je drugačna od strukture govorov debat dejstev oz. vrednot.  Pogosto se debatna trditev glasi, da bi morali nekaj narediti ... npr  »Domače naloge bi morali ukiniti« ali  »Volilno pravico bi morali znižati na 16 let« ali »Slovenski vojaki bi morali  zapustiti Afganistan.« »V osnovne šole uvedimo spolno vzgojo kot poseben predmet.« »Prostovoljno delo naj postane obvezno na vseh stopnjah šolanja.«


ZAGOVORNIŠKA SKUPINA


1. govor zagovorniške skupine (5 minut)

Uvod. Zelo kratko, 10 sekund, predvsem apel na emocije, seveda povezano s problemom,  o katerem se bo debatiralo.

Problem. Definicija  trditve je vključena v ta sklop. Sicer pa mora zagovorniška skupina predstaviti osnovne podatke o problemu,  o kakšnem problemu pravzaprav govorimo, zakaj je to problem, za koga je to slabo, komu škodi, zakaj je nujno potrebna sprememba. ( 30 do 45 sekund)

Plan: načrt, kako bi rešili, zmanjšali problem. V tem delu mora biti obvezno definirano, kdo bo naredil spremembo in kako, na kakšen način, kakšni bodo stroški. (  30 do 45 sekund)

Konstruktivni argumenti - prednosti: kaj se bo izboljšalo, zakaj je to dobro, 2 do 3 razlogi/argumenti. To je pri tem tipu debate najvažnejši, bistveni del. ( 3 do 4  minute).

Zaključek, ponovno, zelo na kratko, apel na emocije, na kratko se ponovi glavne točke zagovorniškega predmeta, 10 sekund.

 

2. govor zagovorniške skupine (4 minute)

Uvod. Zelo kratko, predstavitev glavnih argumentov tega govora oz. napovednik, kaj se bo v tem govoru zgodilo.  (do 20 sekund)

Zavračanje argumentov negacijske skupine, obvezno morate zavrniti vse argumente predstavljene v 1. govoru negacijske skupine. (1, 5 do 2 minute)

Zavračanje zavračanja negacijske skupine. Negacijska skupina je zavrnila argumente 1. govorca zagovorniške skupine, to mora 2. govorec zagovorniške skupine zavrniti in na novo vzpostaviti. To naredi na različne načine:  V primeru, da negacijska skupina ni prepoznala problema kot pomembnega, ga ni sprejela, mora zagovorniška skupina ponovno – NE POZABI, NOVI DOKAZI, PODATKI, NE PONAVLJAJ, NE UPORABLJAL ISTIH PODATKOV KOT TVOJA PREDHODNICA – dokazati, da je problem pomemben.  Enako mora zavrniti zavračanje plana in prednostih  (1,5 do 2  minute)

Zaključek, ponovno, zelo na kratko, apel na emocije, na kratko se ponovi glavne točke 2 govora, 20 sekund.

3. govor zagovorniške skupine (4 minute)

Uvod. Strnjeno, predstavitev glavnih točk sklepnega govora, 20 sekund.

Zavračanje argumentov negacijske skupine in zavračanje zavračanja negacijske skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov zagovorniške skupine, nove podpore. (1 do 2 minuti)

Analiza debate. Pregled najmočnejših točk spora v debati. Tehtanje argumentov. (2 do 3 minute)

Zaključek. Na kratko, udarno in čustveno se predstavi glavne točke tega govora. Zadnji apel na sodnike in publiko. (30 sekund).

 

NEGACIJSKA SKUPINA

1. govor negacijske skupine (5 minut)

Ta govor je razdeljen na dva dela: zavračanju argumentov 1. zagovorniškega govora  in predstavitvi negacijskega konstruktivnega predmeta – argumenti, ki zavračajo debatno trditev.

Uvod. Na kratko predstavi glavne točke negacijskega predmeta, apel na čustva, (do 30 sekund)

ZAVRAČANJE ARGUMENTOV 1. ZAGOVORNIŠKEGA GOVORCA
Zavrne ali sprejme problem Negacijska skupina ima na voljo različne strategije. (do 30 sekund)
-    Lahko se strinja s problemom. Trdi, da je problem pomemben in da ga je potrebno rešiti, vendar se ne strinja z načinom, planom, kako ga reševati.
-    Trdi, da problem ni tako pomemben, da je minimalen, zadeva malo število ljudi, ne dela velike škode, obstajajo veliko pomembnejši problemi ….
Išče pomanjkljivosti v planu zagovorniške skupine. (do 1 minute) Tudi tukaj ima negacijska skupina različne možnosti:
-    Trdi, da plan ne bo rešil problema.
-    Trdi, da plan zagovorniške skupine ne bo deloval in seveda dokazuje,  zakaj.
-    Trdi, da bo plan zagovorniške skupine povzročil več škode kot koristi.
-    Negacijska skupina lahko predstavi tudi svojo rešitev problema, nov plan ( ni nujno, negacijska skupina naj dobro premisli, kdaj bo sprejela to taktiko).
Išče pomanjkljivosti v prednostih. (1 do 2 minuti ). Tudi tukaj ima negacijska skupina na voljo različne strategije, da naštejem le nekatere.
-    Dokazuje, da so prednosti pravzaprav pomanjkljivosti.
-    Da so prednosti zanemarljive, minimalne.
-    Da so posledice usodne, da bodo poslabšale situacijo.
-    Da naštete prednosti povzročajo nove težave.

PREDSTAVITEV  NEGACIJSKEGA KONSTRUKTIVNEGA PREDMETA – 2 ali 3 ARGUMENTI, KI ZAVRAČAJO DEBATNO TRDITEV
Predstavi se dva ali tri argumente, ki direktno zavračajo debatno trditev (2 do 3 minute)
Zaključek. Povzame glavne točke tega govora. Emocionalno, udarno. (do 30 sekund).

2.    govor negacijske skupine (4 minute)

Dve osnovni nalovi ima ta govorec – zavrniti mora argumente 2. zagovorniškega govorca in zavrniti zavračanje negacijskih argumentov, ki jih mora na novo vzpostaviti in okrepiti.  Za podkrepitev svojih argumentov se uporabljajo novi podatki, dokazi. Ne uporabljaj tistih, ki so bili že predstavljeni v prvem govoru!

3.    govor negacijske skupine (4 minute)

Uvod. Strnjeno, kaj je bistvo tega govora, napovednik, kaj se bo v tem govoru zgodilo, bistvene točke.  (10 sekund)

Zavračanje argumentov zagovorniške skupine in zavračanje zavračanja zagovorniške skupine. Ponovna vzpostavitev argumentov negacijske  skupine, nove podpore. (1 do 2 minuti)

Analiza debate. Pregled najmočnejših točk spora v debati. Tehtanje argumentov. (2 do 3 minute)

Zaključek. Predstavitev glavnih točk v tem govoru. Zadnji apel na publiko in sodnike, da so argumenti negacijske skupine pomembnejši, tehtnejši od argumentov zagovorniške skupine in da naj zato sodnik odloči zmago negacijski skupini (30 sekund).

ZELO POMEMBNO: V DRUGEM IN TRETJEM GOVORU NISO DOVOLJENI NOVI  KONSTRUKTIVNI ARGUMENTI! ARGUMENTE ZAGOVORNIŠKE SKUPINE PREDSTAVI 1 GOVOREC/KA IN TEH ARGUMENTOV SE MORATA DRŽATI TAKO DRUGI KOT TRETJI GOVOREC/KA.

Novi dokazi, podpore so dovoljeni skozi vso debato! Pri zavračanju in pri vzpostavljanju argumentov na novo, uporabljaj nove podatke, dokaze za podkrepitev svojih trditev, ne ponavljaj istih podatkov, ki so jih uporabili tvoji sogovorci, sogovorke!

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27