V svetu obstaja veliko različnih debatnih formatov. Med seboj se razlikujejo v številu govorcev na vsaki strani ( 1, 2, 3 …), načinu priprav na debate (lahko se na eno debatno trditev pripravljajo nekaj mesecev, nekaj tednov ali le 15 minut), tipu vprašanj, ki jih postavljajo (navzkrižno zasliševanje, vprašanja med govori), dolžini govorov, nalogah govorcev.

V Sloveniji redno debatiramo tri in sicer na osnovnošolski ravni Karl Popper debatni format, na srednješolski ravni Svetovni srednješolski debatni format in na študentski ravni Svetovni univerzitetni debatni format, imenovan tudi Britanski parlamentarni format.

 


Karl Popper debatni format

 

Število debaterjev v vsaki ekipi: 3

Število ekip v eni debati: 2, ena ekipa zagovarja debatno trditev, druga jo zavrača

Število govorov na vsaki strani: 3

Vprašanja: navzkrižno zasliševanje med enim in drugim govorom

Dolžina: oba prva govora 5 minut, vsi ostali govori po 4 minute, navzkrižno zasliševanje 2 minuti, pripravljalni čas med govori 10 minut

Debatne trditve: pripravljena debatna trditev – zanjo izvedo najmanj mesec pred turnirjem in “impromptu”, zanjo izvedo na debatnem turnirju, eno uro pred debato, vsaka ekipa se pripravlja sama, brez pomoči mentorjev ali drugih ekip, za pripravo lahko uporabijo le eno knjigo – enciklopedijo, almanah …

Več o Karl Popper debatnem formatu

 


Svetovni srednješolski debatni format

 

Število debaterjev v vsaki ekipi: 3

Število ekip v eni debati: 2, ena ekipa zagovarja debatno trditev, druga jo zavrača

Število govorov na vsaki strani: 4

Vprašanja: med govori, debaterke  nasprotne ekipe prekinejo govorca med govori

Dolžina: 7 minut, na mednarodnih turnirjih 8 minut, zaključna govora po 4 minute

Debatne trditve: pripravljena debatna trditev – zanjo izvedo najmanj mesec pred turnirjem in “impromptu”, zanjo izvedo na debatnem turnirju, eno uro pred debato, vsaka ekipa se pripravlja sama, brez pomoči mentorjev ali drugih debatnih ekipov, za pripravo lahko uporabijo le eno knjigo – enciklopedijo, almanah …

Več o Svetovnem srednješolskem debatnem formatu

 


Svetovni univerzitetni debatni format

(Britanski parlamentarni debatni format)

 

Število debaterjev v vsaki ekipi: 2

Število ekip v eni debati: 4, dve ekipi zagovarjata debatno trditev, dve jo zavračata

Število govorov na vsaki strani: 4

Vprašanja: med govori, debaterke  nasprotne ekipe prekinejo govorca med govori

Dolžina: 7 minut

Debatne trditve: “impromptu”, zanjo izvedo na debatnem turnirju 15 minut pred debato, vsaka ekipa se pripravlja sama

Več o Svetovnem univerzitetnem debatnem formatu

Preberi več o debatnih klubih. 

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27