Meje širitve EU

»Tudi tvoje mnenje šteje - z razpravami do naše Evrope«

ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA
in DEBATNI KLUB FDV
VABITA

na javno razpravo z naslovom:
ŠIRITEV EVROPSKE UNIJE

ki se bo zgodila
v PONEDELJEK, 19. oktobra  ob 18.uri
na Fakulteti za družbene vede, predavalnica FDV-6

GOSTJE RAZPRAVE:
Mag Zijad Bečirović, IFIMES
Dr Milan Brglez, Fakulteta za družbene vede
Mag Irena Brinar, Fakulteta za družbene vede
Dr Marjan Svetličič, Fakulteta za družbene vede
Dr Žiga Vodovnik, Fakulteta za družbene vede
Mihela Zupančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Moderator: Samo Novak

NAPOVEDUJEMO

22. oktober ob 17.00 uri, Center Evropa, Ljubljana »PRAVICE MIGRANTSKIH DELAVCEV V SLOVENIJI IN EU«
Gostje: Damjana Košir, direktorica na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje,  Goran Lukič, ZSSS, Nevidni delavci sveta, dr Mojca Pajnik,  Mirovni inštitut/FDV

26. oktober  ob 18.00 uri, Ekonomska fakulteta Ljubljana »VPLIV FINANČNE KRIZE NA TRG DELA  IN REVŠČINO«

V novembru:
 • 9. november ob 18.00 uri, Fakulteta za družbene vede Ljubljana  »VLOGA EU V SVETU«
 • 13. do 20. november DEBATNI MARATON O EU
 • 20. november, 10.00 - 13.00  ZAKLJUČNA RAZPRAVA V DRŽAVNEM ZBORU

Debatne trditve

Osnovnošolski debatni klubi so izglasovali naslednje debatne trditve:

10.oktober  2009 OŠ Miklavž pri Ormožu - Debatna trditev: Šole za otroke s posebnimi potrebami bi morali ukiniti.
14.november 2009, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika - Debatna trditev: Prepovejmo kozmetične operacije.   
5. december 2009, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Debatna trditev: Volilno pravico bi morali znižati na 16 let.

Razvoj Koroške in Evropa regij

»Tudi tvoje mnenje šteje - z razpravami do naše Evrope«

ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA
VABI

na javno razpravo z naslovom:
REGIONALNI RAZVOJ KOROŠKE IN EVROPA REGIJ

ki bo potekala
v PONEDELJEK, 21. septembra ob 17.uri
v KOROŠKI OSREDNJI KNJIŽNICI DR FRANCA SUŠNIKA, Ravne na Koroškem

GOSTJE RAZPRAVE:
 • Alan Bukovnik, župan Radelj ob Dravi in poslanec v Državnem zboru
 • Josip Mihalic, vodja Sektorja za Evropski sklad za regionalni razvoj na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 • Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo  (vabljena)
 • Karmen Sonjak, direktorica Regionalne razvojne agencije za koroško regijo
 • dr Matic Tasič, župan Prevalj
 • Ivo Vajgl, evropski poslanec
Moderator razprave: Samo Novak

Razprava je del projekta "Tudi tvoje mnenje šteje, z razpravemi do naše Evrope", ki ga podpira Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v okviru programa Debate Europe.

Glasovanje debatne trditve

Tole so sedaj debatne trditve, o katerih glasujejo debatni klubi. Na srednješolski ravni se bo prvouvrščena debatna trditev debatirala na oktoberskem turnirju, drugouvrščena pa na decembrskem turnriju. Na osnovnošolski ravni pa prvouvrščena na oktobrskem, druga na novembrskem in tretja na decembrskem turnirju. Glasovanje mora biti opravljeno do 13. septembra - vsak debatni klub izbere 3 debatne trditve in jih označi od 1 (najraje) do 3.

DEBATNE TRDITVE ZA SREDNJEŠOLSKE DEBATNE KLUBE:
Prepovejmo plastične vrečke.  
Gensko  pridelana hrana prinaša več škode kot koristi.
Podpiramo varčevanje z energijo kot najpomembnejšo prioriteto energetske politike.
Nasilne akcije za zaščito okolja so opravičljive.
Razvite države bi morale sprejeti okoljske begunce.  
Tovornjaki naj začnejo plačevati za onesnaževanje okolja.
Prepovejmo kozmetične operacije.  Legalizirajmo prodajo telesnih organov.  
Anoreksične osebe bi morali prisiliti k uživanju hrane.  
Plače direktorjev v podjetjih bi morale biti omejene.
Zasebno zdravstvo bi morali ukiniti.  
Kapitalizem  prinaša več škode kot koristi.
Prepovejmo mednarodne posvojitve.  
Jeruzalem bi moral biti pod upravo OZN.
Odpravimo veto v varnostnem svetu OZN.
Podpiramo vojaško intervencijo v Somaliji.
Podpiramo uporabo vojaške sile za dostavo humanitarne pomoči.   

DEBATNE TRDITVE ZA OSNOVNOŠOLSKE DEBATNE KLUBE:  
V šolah bi morali uvesti posebnega varuha/varuhinjo za boj proti diskriminacijam vseh vrst.
Ukrepi pozitivne diskriminacije so opravičljivi.
V parlamentu bi morali imeti vsaj 30% žensk.
Romi bi morali imeti poseben sedež v parlamentu.
Volilno pravico bi morali znižati na 16 let.
Šole za otroke s posebnimi potrebami bi morali prepovedati.
Stereotipi prinašajo več dobrega kot slabega.
Predsodki so posledica neznanja.
Gospodinjsko delo bi moralo biti plačano.
Plastične vrečke bi morali prepovedati.
Gensko pridelana hrana prinaša več škode kot koristi.
Anoreksične osebe bi morali prisiliti k uživanju hrane.
Legalizirajmo prodajo telesnih organov.  
Prepovejmo kozmetične operacije.
Tovornjaki naj začnejo plačevati za onesnaževanje okolja.

Izmenjava z Nišem - vsi stroški plačani

Mladinska organizacija iz Niša je prijavila projekt, v katerem smo mi njihovi partnerji - projekt je odobren, program East - East, fondacija Open Society Institute. Vsebina - EU teme. Kar se tiče aktivnosti pa naslednje:

 • Konec septembra naj bi iz Slovenije 8 dijakov in dva spremljevalca šla v Niš za 6 dni - vsi stroški so plačani, vožnja v Niš in hotel in hrana v Nišu, datum odhod v soboto, 26. septembra - prihod nazaj petek, 2. oktober. V Nišu naši dijaki skupaj s srbskimi sodelujejo v debatnih delavnicah (s tem, da srbski dijaki ne vedo kaj dosti o debati), se veliko družijo in skupaj organizirajo in nastopijo v javnih, radijskih in TV razpravah o EU.
 • V novembru pride v Slovenijo 8 dijakov in 2 spremljevalca iz Niša - datum 14. do 20. novembra. Vsi njihovi stroški v Sloveniji so plačani iz projekta - hotel, hrana, potni stroški tudi po Sloveniji, tako da nihče nima nobenih stroškov z njimi. Načrt je podoben kot takrat, ko so naši debaterji v Nišu - druženje, javne razprave o EU, ogled EU institucij pri nas.

Ker bo konec septembra zelo kmalu, moramo čimprej izbrati dijake, ki bi šli v Niš. Obveza debatnega kluba, katerih dijaki gredo v Niš je, da potem, ko Srbi pridejo v Slovenijo poskrbijo za njihov program in vsaj eno javno debato -  pomeni, da poskrbijo zanje za vsaj en dan. Vse tiste, ki sodelovanje v tem projektu zanima, prosim, da se v okviru svojega debatnega kluba o vsem dogovorite in javite, kdo iz vašega kluba bi v tem projektu sodeloval -najmanj dva iz vsakega kluba. V kolikor bo prijav več kot 8, bodo prednost imeli tisti debatni klubi, katerih debaterji v zadnjih letih niso sodelovali na dogodkih v tujini.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27