Prijavite se za seminar/turnir v Budvi in Skopju

V okviru mednarodnega projekta „Provide a Good Reason for Ex Yu Contries in EU“, ki ga je dobila bosanska debatna organizacija in ki vključuje vse debatne organizacije na prostoru bivše Jugoslavije, se bo zgodilo kar nekaj seminarjev, turnirjev in snemanj TV debat. Več o samem projektu v naslednjih tednih, sedaj le to, da je glavna vsebina projekta pravice nacionalnih manjšin.   

Nujno in čimprej se prijavite za naslednje dogodke.  

Budva Open

Seminar in turnir v Budvi, 18. do 22. novembra, odhod iz Slovenije  v sredo 17. novembra, odhod iz Budve v nedeljo 22. novembra pozno popoldne ali v ponedeljek.

Program: v četrtek in petek, 18. in 19. 11. seminar – Svetovni debatni format v angleščini in črnogorščini.   

Turnir v petek popoldne do nedelje, turnir enako v angleščini in jeziku bivše Jugoslavije,  svetovni debatni format in paralelno Karl Popper - ekipa se sama odloči, v katerem formatu in jeziku želi debatirati.

Debatna trditev: »Država bi morala storiti več za pravice Romov.«  

Iz projekta so  za 3 debaterje in 2 spremljevalca – enega, ki gre kot spremljevalec na seminar in drugega, ki bo sodeloval na sestanku vključenih organizacij – plačani potni stroški (vendar  ne za letalo, marveč za vlak ali avtobus, razlika v ceni med vlakom in letalom ni velika in jo seveda udeleženci lahko doplačajo, če se bodo tako odločili) in bivanje/hrana v Budvi.  Za turnir se sicer lahko prijavi več kot ena ekipa, ki pa mora sama nositi stroške prevoza.

Macedonia Open

Skopje, 18. do 20. 12.  

Debatna trditev: “Intellectual property rights should be abolished”

Debatni format: Karel Popper, jezik turnirja – angleščina. Kotizacija: 25 EUR, pokrije stroške spanja/hraneŠtevilo ekip iz vsake države: 2 Rok prijave: 20. 11., vendar če se bodo mesta zapolnila prej, bodo zaključili z zbiranjem prijav.  Za Macedonia  Open  udeleženci sami poravnajo vse stroške, tako kotizacije kot prevoza.  Prijave tako za Budvo kot za Skopje pošljite na naslov This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Prijavijo se lahko debaterji kot ekipa iz ene šole ali iz različnih šol in gredo mešane ekipe. Prijava mora vsebovati naslednje podatke: Ime in priimek Debatni klub/šolo Rojstni podatki Elektronski naslov Mobitel številko Mobitel številko staršev.

Obvezno je potrebno za odhod na te turnirje pridobiti soglasje staršev in šole.

Meje širitve EU

»Tudi tvoje mnenje šteje - z razpravami do naše Evrope«

ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA
in DEBATNI KLUB FDV
VABITA

na javno razpravo z naslovom:
ŠIRITEV EVROPSKE UNIJE

ki se bo zgodila
v PONEDELJEK, 19. oktobra  ob 18.uri
na Fakulteti za družbene vede, predavalnica FDV-6

GOSTJE RAZPRAVE:
Mag Zijad Bečirović, IFIMES
Dr Milan Brglez, Fakulteta za družbene vede
Mag Irena Brinar, Fakulteta za družbene vede
Dr Marjan Svetličič, Fakulteta za družbene vede
Dr Žiga Vodovnik, Fakulteta za družbene vede
Mihela Zupančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Moderator: Samo Novak

NAPOVEDUJEMO

22. oktober ob 17.00 uri, Center Evropa, Ljubljana »PRAVICE MIGRANTSKIH DELAVCEV V SLOVENIJI IN EU«
Gostje: Damjana Košir, direktorica na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje,  Goran Lukič, ZSSS, Nevidni delavci sveta, dr Mojca Pajnik,  Mirovni inštitut/FDV

26. oktober  ob 18.00 uri, Ekonomska fakulteta Ljubljana »VPLIV FINANČNE KRIZE NA TRG DELA  IN REVŠČINO«

V novembru:
  • 9. november ob 18.00 uri, Fakulteta za družbene vede Ljubljana  »VLOGA EU V SVETU«
  • 13. do 20. november DEBATNI MARATON O EU
  • 20. november, 10.00 - 13.00  ZAKLJUČNA RAZPRAVA V DRŽAVNEM ZBORU

Debatne trditve

Osnovnošolski debatni klubi so izglasovali naslednje debatne trditve:

10.oktober  2009 OŠ Miklavž pri Ormožu - Debatna trditev: Šole za otroke s posebnimi potrebami bi morali ukiniti.
14.november 2009, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika - Debatna trditev: Prepovejmo kozmetične operacije.   
5. december 2009, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Debatna trditev: Volilno pravico bi morali znižati na 16 let.

Razvoj Koroške in Evropa regij

»Tudi tvoje mnenje šteje - z razpravami do naše Evrope«

ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA
VABI

na javno razpravo z naslovom:
REGIONALNI RAZVOJ KOROŠKE IN EVROPA REGIJ

ki bo potekala
v PONEDELJEK, 21. septembra ob 17.uri
v KOROŠKI OSREDNJI KNJIŽNICI DR FRANCA SUŠNIKA, Ravne na Koroškem

GOSTJE RAZPRAVE:
  • Alan Bukovnik, župan Radelj ob Dravi in poslanec v Državnem zboru
  • Josip Mihalic, vodja Sektorja za Evropski sklad za regionalni razvoj na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
  • Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo  (vabljena)
  • Karmen Sonjak, direktorica Regionalne razvojne agencije za koroško regijo
  • dr Matic Tasič, župan Prevalj
  • Ivo Vajgl, evropski poslanec
Moderator razprave: Samo Novak

Razprava je del projekta "Tudi tvoje mnenje šteje, z razpravemi do naše Evrope", ki ga podpira Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v okviru programa Debate Europe.

Glasovanje debatne trditve

Tole so sedaj debatne trditve, o katerih glasujejo debatni klubi. Na srednješolski ravni se bo prvouvrščena debatna trditev debatirala na oktoberskem turnirju, drugouvrščena pa na decembrskem turnriju. Na osnovnošolski ravni pa prvouvrščena na oktobrskem, druga na novembrskem in tretja na decembrskem turnirju. Glasovanje mora biti opravljeno do 13. septembra - vsak debatni klub izbere 3 debatne trditve in jih označi od 1 (najraje) do 3.

DEBATNE TRDITVE ZA SREDNJEŠOLSKE DEBATNE KLUBE:
Prepovejmo plastične vrečke.  
Gensko  pridelana hrana prinaša več škode kot koristi.
Podpiramo varčevanje z energijo kot najpomembnejšo prioriteto energetske politike.
Nasilne akcije za zaščito okolja so opravičljive.
Razvite države bi morale sprejeti okoljske begunce.  
Tovornjaki naj začnejo plačevati za onesnaževanje okolja.
Prepovejmo kozmetične operacije.  Legalizirajmo prodajo telesnih organov.  
Anoreksične osebe bi morali prisiliti k uživanju hrane.  
Plače direktorjev v podjetjih bi morale biti omejene.
Zasebno zdravstvo bi morali ukiniti.  
Kapitalizem  prinaša več škode kot koristi.
Prepovejmo mednarodne posvojitve.  
Jeruzalem bi moral biti pod upravo OZN.
Odpravimo veto v varnostnem svetu OZN.
Podpiramo vojaško intervencijo v Somaliji.
Podpiramo uporabo vojaške sile za dostavo humanitarne pomoči.   

DEBATNE TRDITVE ZA OSNOVNOŠOLSKE DEBATNE KLUBE:  
V šolah bi morali uvesti posebnega varuha/varuhinjo za boj proti diskriminacijam vseh vrst.
Ukrepi pozitivne diskriminacije so opravičljivi.
V parlamentu bi morali imeti vsaj 30% žensk.
Romi bi morali imeti poseben sedež v parlamentu.
Volilno pravico bi morali znižati na 16 let.
Šole za otroke s posebnimi potrebami bi morali prepovedati.
Stereotipi prinašajo več dobrega kot slabega.
Predsodki so posledica neznanja.
Gospodinjsko delo bi moralo biti plačano.
Plastične vrečke bi morali prepovedati.
Gensko pridelana hrana prinaša več škode kot koristi.
Anoreksične osebe bi morali prisiliti k uživanju hrane.
Legalizirajmo prodajo telesnih organov.  
Prepovejmo kozmetične operacije.
Tovornjaki naj začnejo plačevati za onesnaževanje okolja.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27