»RAZPRAVLJAJ, RAZUMI – SPREMENI!«

NATEČAJ  

V natečaju lahko sodelujejo vsi mladi v starosti od 14 do 19 let s pisnimi prispevki v slovenskem ali angleškem jeziku. Prispevek ima lahko obliko  debate, pesmi, nevezanega razmišljanja, eseja, študije, pisma, črtice, članka ...

Vsebina:
  • odnosi med EU in Kitajsko na različnih ravneh in prihodnostjo sodelovanja med njima: izobraževanje, znanost in tehnologija, migracije, človekove pravice, medkulturni dialog,
  • različnimi strategijami reševanja podnebnih sprememb  in zaščito okolja,
  • aktivnim državljanstvom mladih in vplivu mladih v procese odločanja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in globalnem nivoju,
  • različnimi aspekti Interneta kot so e-demokracija in e-participacija, cenzura, varnost in zaščita zasebnosti.


V vse vsebine je potrebno  vključiti tako perspektivo EU kot Kitajske oziroma jih analizirati skozi prizmo evropsko – kitajskih odnosov.  

NAGRADE

1. nagrada
Udeležba na Mednarodnem mladinskem forumu, v Litvi od 24. do 31. avgusta. v okviru projekta  »RAZPRAVLJAJ, RAZUMI – SPREMENI!« udeleženci iz Kitajske, Litve, Slovenije in Tajske, program Mladi v akciji, Mladi v svetu.  

2. nagrada
Udeležba na  Mednarodni debatni akademiji  v Hotelu Špik v Kranjski gori od 1. do 6. julija, v okviru projekta »Poslušaj me!«, program Mladi v akciji, Mladi za demokracijo.

3. do 10. nagrada
Knjižne in ostale nagrade, darovi Urada Republike Slovenije za komuniciranje, Slovenija v Evropi, Evropskega  parlamenta, Informacijske pisarne za Slovenijo in Za in proti, zavoda za kulturo dialoga.


OBJAVE

Najboljših 10 esejev bo objavljenih na domačih straneh:  
-    Za in proti, zavoda za kulturo dialoga,
-    Urad Republike Slovenije za komuniciranje, Slovenija v Evropi,  
-    Evropski parlament, Informacijska pisarna za Slovenijo,
-    v zaključni publikaciji projekta  »RAZPRAVLJAJ, RAZUMI – SPREMENI!«

Najboljših 5 avtorjev in avtoric bo povabljenih v mladinsko debatno radijsko oddajo Za in proti na Radiju Marš.

Vsak prispevek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
ime in priimek, domači naslov, šola ali kakšna druga organizacija, elektronski naslov, mobitel številka.

Pošljite jih na naslov This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do najkasneje 31. marca 2011. Eseje bo pregledala tričlanska komisija Za in proti, zavoda za kulturo dialoga in rezultate objavila najkasneje do 15. aprila 2011.  

VABLJENI!

S klikom na spodnji preberi več gumb lahko izveš več o projektu!»Razpravljaj, razumi ... spremeni!«  je  naslov mednarodnega mladinskega projekta, ki ga vodi Za in proti, zavod za kulturo dialoga iz Slovenije www.zainproti.com, ostali partnerji so Debatni center Litva, Debatni program na Šoli  za mednarodne študije  na Univerzi Peking, Bejing, Kitajska in Debatni program Univerze Chulalongkorn v Bangkogu, Tajska.

Osnovna ciljna publika projekta so mladi, aktivni v debatnih klubih in ostalih mladinskih iniciativah, njihovi mentorji in mladinski delavci. V projekt bo aktivno vključenih več kot 1000 mladih iz vseh štirih partnerskih držav. V okviru projekta se bodo zgodile številne aktivnosti: javne in internet debate, esejistični in likovni natečaj, srečanja mladih iz vseh štirih partnerskih držav na Tajskem, Kitajski, Sloveniji in Litvi.  

Glavni cilji projekta so, da se mladi iz Evrope in Azije srečujejo in razpravljajo o zadevah pomembnih za njihovo prihodnost kot so boj proti podnebnim spremembam, migracije, medkulturni dialog, socialna vključenost, aktivno državljanstvo mladih in vključenost v procese odločanja na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni in tako preko različnih skupnih aktivnosti spoznavajo podobnosti in razlike pri reševanju obravnavanih problemov v Evropi iz Aziji. Poseben poudarek bo namenjen tudi Evropsko – kitajskem dialogu in letu 2011 kot Evropsko – kitajskem letu mladih. Osnovni namen je, da se vključeni mladi preko projekta opolnomočijo za aktivne in artikulirane zagovornike in zagovornice kulturne raznolikosti, aktivne participacije mladih, vključenosti mladih z manj priložnostmi,  ki so sposobni aktivno se spopadati z izzivi sodobnega sveta kot so razvojni cilji tisočletja, boj proti podnebnim spremembma, izzivi migracij in zaščita človekovih pravic.

Projekt je sofinanciran s strani EU programa Mladi v akciji, Mladi v svetu,  več o teh programih na tej in tej povezavi.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27