Vodilni partner:
Za in proti, zavod za kulturo dialoga iz Slovenije www.zainproti.com

Partnerji:

1.Debatni center Litva
Debatni center Litva je neprofitna nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1999 z namenom promocije odprte, demokratične družbe, ki bo temeljila na kulturi dialoga. Aktivnosti debatnega centra Litva so danes usmerjene v oblikovanje programov in delavnic, ki širijo cilje organizacije v sferi formalnega in neformalnega izobraževanja. Debatni center Litva je članica mednarodne debatno-izobraževalne organizacije IDEA.
Za več informacij o Debatnem centru Litva klikni tukaj.

2.Šola za mednarodne študije  na Univerzi Peking, Kitajska
Debatni program Šole za mednarodne študije na na Univerzi Peking opravlja poslanstvo širjenja parlamentarne debate v angleškem jeziku na Kitajskem. Njihova poglavitna dejavnost je organiziranje izobraževanj in delavnic za razvoj kritičnega mišljenja in medkulturnega razumevanja. Vodje programa redno izvajajo delavnice, sodelujejo v projektih ter promovirajo izobraževanje svojih članov v tujini.
Eden večjih uspehov programa je vpeljava debate kot metode izobraževanja v učni načrt Šole za mednarodne študije.
Za več informacij o Šoli za mednarodne študije klikni tukaj.

3.Debatni program Univerze Chulalongkorn v Bangkogu, Tajska.
Debatni program Univerze Chulalongkorn, Bangkok vodi docentka Piyanart Faktorngpan, magistra uporabnega jezikoslovja. Na Univerzi Chulalongkorn predava na oddelku za angleščino, je svetovalka na oddelku za mednarodne zadeve in na mednarodni šoli za angleški jezik ter mentorica debatnega programa. Debatni program si prizadeva širiti debato kot metodo izobraževanja ter tekmovalno debato na univerzitetnem nivoju in vpeljati debate kot metodo poučevanja na vse nivoje izobraževanja.

 

Projekt 'Razpravljaj, razumi... spremeni' je sofinanciran s strani programa Evropske komisije Mladi v akciji, Sodelovanje s tretjimi državami, več o teh programih tukaj in tukaj.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27