Po uspešni izmenjavi v Pekingu, Kitajska udeleženci nadaljujejo s predstavitvijo projektov in izmenjave v Sloveniji. Dne 9.6.2011 je Sašo Vozlič iz Gimnazije Celje-Center predstavil potek izmenjave svojim sošolcem in vrstnikom. Njegova predstavitev je zajemala pregled poglavitnih dogodkov izmenjave in širšega družbeno-ekonomskega razvoja Kitajske. Predstavitev si lahko ogledate v dveh delih tukaj in tukaj.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27