LIKOVNI NATEČAJ  »RAZPRAVLJAJ, RAZUMI – SPREMENI!«

V natečaju lahko sodelujejo otroci in mladi do 30 leta.  

Tematika: 
  • odnosi med EU in Kitajsko na različnih ravneh in prihodnostjo sodelovanja med njima: izobraževanje, znanost in tehnologija, migracije, človekove pravice, medkulturni dialog,
  • različnimi strategijami reševanja podnebnih sprememb  in zaščito okolja,
  • aktivnim državljanstvom mladih in vplivu mladih v procese odločanja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in globalnem nivoju,
  • različnimi aspekti Interneta kot so e-demokracija in e-participacija, cenzura, varnost in zaščita zasebnosti.


RAZSTAVE
  • 20  najboljših del bo razstavljenih v EU hiši, Breg 14, Ljubljana
  • 12 najboljših del bo objavljenih v spletnem koledarju za leto 2012.
  • 10  najboljših  del bo razstavljenih na Mednarodnem mladinskem forumu v Litvi.


DRUGE NAGRADE

Avtor/ica najboljšega dela starejša od 15 let se bo lahko udeležil/a Mednarodnega mladinskega foruma, v Litvi od 24. do 31. avgusta. V okviru projekta »RAZPRAVLJAJ, RAZUMI – SPREMENI!« udeleženci iz Kitajske, Litve, Slovenije in Tajske, program Mladi v akciji, Mladi v svetu.

Najboljših 5 avtorjev in avtoric bo povabljenih v mladinsko debatno radijsko oddajo Za in proti na Radiju Marš.

Avtorji in avtorice lahko uporabijo katerokoli likovno tehniko, od slik, risb, kipov, instalacij do stripov in računalniških grafik. ORIGINALOV NE BOMO VRAČALI, zato priporočamo, da pošljete  kopije ali posnetke na CDjih na naslov Za in proti, zavod za kulturo dialoga, Svetosavska 24, 1000 Ljubljana do najkasneje 15. aprila 2011. Originale bomo potrebovali, v kolikor boste izbrani za razstave.

Izdelke bo pregledala tričlanska komisija, sestavljena iz likovnih pedagogov in slikarjev ter rezultate objavila najkasneje do 30. aprila 2011. Vsako delo mora biti  opremljeno z naslednjimi podatki: ime in priimek, domači naslov, šola ali kakšna druga organizacija ali status, elektronski naslov, mobitel številka.

VABLJENI!

S klikom na spodnji preberi več gumb lahko izveš več o projektu!


»Razpravljaj, razumi ... spremeni!«  je  naslov mednarodnega  mladinskega projekta, ki ga vodi Za in proti, zavod za kulturo dialoga iz Slovenije www.zainproti.com, ostali partnerji so Debatni center Litva, Debatni program na Šoli  za mednarodne študije  na Univerzi Peking, Bejing,  Kitajska in Debatni  program Univerze Chulalongkorn v Bangkogu, Tajska.

Osnovna ciljna publika projekta so mladi, aktivni v debatnih klubih in ostalih  mladinskih iniciativah,  njihovi mentorji in mladinski delavci. V projekt bo aktivno vključenih več kot 1000 mladih iz vseh štirih partnerskih držav. V okviru projekta se bodo zgodile številne aktivnosti: javne in internet debate, esejistični in likovni natečaj, srečanja mladih iz vseh štirih partnerskih držav na Tajskem, Kitajski, Sloveniji in Litvi.  

Glavni cilji projekta so, da se mladi iz Evrope in Azije srečujejo in razpravljajo o zadevah pomembnih za njihovo prihodnost kot so boj proti podnebnim spremembam, migracije, medkulturni dialog, socialna vključenost, aktivno državljanstvo mladih in vključenost v procese odločanja na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni in tako preko različnih skupnih aktivnosti spoznavajo podobnosti in razlike  pri reševanju obravnavanih problemov v Evropi iz Aziji.  Poseben poudarek bo namenjen tudi Evropsko – kitajskem dialogu in letu 2011 kot Evropsko – kitajskem letu mladih. Osnovni namen je, da se vključeni mladi preko projekta opolnomočijo  za  aktivne in artikulirane zagovornike in zagovornice kulturne raznolikosti, aktivne participacije mladih, vključenosti mladih z manj priložnostmi,  ki so sposobni aktivno se spopadati z izzivi sodobnega sveta kot so razvojni cilji tisočletja, boj proti podnebnim spremembma, izzivi migracij in zaščita človekovih pravic.

Projekt je sofinanciran s strani EU programa Mladi v akciji, Mladi v svetu,  več o teh programih na tej in tej povezavi.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27