Rezultati mednarodnega osnovnošolskega debatnega turnirja

V soboto, 18. 3. 2016, je na Osnovni šoli Domžale potekal Mednarodni osnovnošolski debatni turnir. Udeležilo se ga je 27 ekip iz Nemčije, Hrvaške in Slovenije. Sodelovale so 3 nemške ekipe, 11 hrvaških in 13 slovenskih ekip. Ekipe so se pomerile v treh debatnih krogih, in sicer v 1. in 2. debatnem krogu na že vnaprej znano debatno trditev, ki se je glasila: »Volitve bi morale biti obvezne» oziroma »Voting should bi mandatory«, saj je bil jezik turnirja angleščina. 3. debatni krog pa je potekal na izbrano trditev, ki so jo učenci izvedeli eno uro pred začetkom debatnega kroga. Ta trditev se je glasila: »Ženskam bi morali dovoliti, da tekmujejo z moškimi v vseh ne-kontaktnih športih.« oziroma v angleščini: »We should let women compete with men in all non - contact sports.«

Učenci so se lahko v treh krogih izkazali in pokazali vse svoje debaterske sposobnosti, najboljši dve ekipi pa sta se uvrstili tudi v veliki finale. Pomembno je, da izrazimo svoje mnenje, vendar ga moramo znati izraziti na pravi način, saj le tako lahko gradimo dobre medsebojne odnose. Debata nam pomaga razvijati različne vrline, saj nas uči prisluhniti drugemu, argumentirati svoje mnenje, stati za svojim stališčem, v dani situaciji zavrniti posamezno trditev ter pravilno ovrednotiti posameznikovo mnenje. Zaradi mnogih pozitivnih stvari, ki jih debata prinaša, je pomembno, da krepimo vrline izražanja ter sporazumevanja. Debaterji so pokazali tudi visok nivo znanja angleščine.

Po vseh treh debatnih krogih je imelo več ekip tri zmage, a v veliki finale sta se uvrstili le dve najboljši ekipi z največ točkami. To sta bili dve slovenski ekipi in sicer iz OŠ Komen in OŠ Šempeter pri Gorici. Zmagala je ekipa ŠO Komen.

Po dolgem in napornem dnevu je sledila le še težko pričakovana razglasitev rezultatov. In tako je predstavnik Zavoda za kulturo dialoga slovesno razglasil rezultate. Zmagala je ekipa ŠO Komen. Priznanja so prejele najboljše 3 ekipe in 10 najboljših govorcev turnirja.

Prav vsi debaterji si zaslužijo pohvalo, saj so s tehtnimi argumenti, podprtimi z dokazi, pokazali, da se dobro zavedajo, da imajo besede veliko moč.

 

Najboljše tri ekipe turnirja:

1. Cerve di Comeno (Nina Lozej / Edina Avdilasic / Sara Godnic)
2. Losted founds (Lea Skocej / Nastja Orel / Lana Vodopivec)
3. Pencil Shaving (Brina Kekec / Lan Sevcnikar / Lana Leskovar)

Najboljših deset govorcev turrnija:

1. Anke Steinwart (Stuttgart)
2. Ania Budimir (Ecinaro 1)
3. Nika Vickovic (SSK 1)
4. Lana Vodopivec (Losted founds)
5. Hugo Abrahamsberg (Marvell Z. Co)
6. Matej Jerak (Victorias Secret)
7. Nastja Orel (Losted founds)
8. Lan Sevcnikar (Pencil Shaving)
9. Rohash Mahar (Stuttgart)
10. Sara Godnic (Cerve di Comeno)

Mentorica debatnega kluba OŠ Domžale: Mira Marinšek

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27