SEMINAR „DEBATA PRI POUKU IN V DEBATNEM KLUBU“

Za in proti, zavod za kulturo dialoga  vabi na    16-urni   seminar  Debata pri pouku in v debatnem klubu, ki ga  bomo organizirali 21. in 22. novembra v Hotelu Špik, Gozd Martuljek.

Seminar je namenjen vsem  učiteljem in učiteljicam na različnih stopnjah izobraževanja, ki  želijo   debatne tehnike kot aktivno metodo poučevanja uporabljali  pri poučevanju različnih predmetov oz. za kakšne druge prilike od otroškega parlamenta do sestankov razrednih skupnosti in/ali postati mentorji, mentorice debatnih klubov.

PROGRAM  Seminar se bo v soboto, 21. 11. začel ob 10.00 in zaključil ob 19.00 uri, v nedeljo pa bo trajal od 9.00  – 16.00 ure. Pričakuje se aktivna udeležba vseh udeležencev in udeleženk. Program bo vseboval naslednja predavanja, vaje in predstavitve: Osnovni elementi formalne debate. Krajši debatni formati.   Daljši  debatni format.    Osnove javnega nastopanja.  Osnove  argumentacije.  Priprava zagovorniškega in negacijskega predmeta.  Naloge govorcev. Priprava vprašanj.  Sojenje in ocenjevanje debat.  Organizacija dela v debatnem klubu. Priprava debatnih trditev. Debata pri pouku.  Umestitev debatnih tehnik v redni pouk.   Med predmetno povezovanje. Delo z učenci – različne vaje.

PREDAVATELJI/CE

Bojana Skrt je zasnovala in vodi večino izobraževalnih programov Za in proti, zavoda za kulturo dialoga. Predavala je na številnih izobraževanjih za učitelje v Sloveniji (več kot 1000 udeležencev in udeleženk) in v številnih državah od Kitajske in Katarja  do ZDA in Palestine. Je tudi avtorica več člankov in priročnikov o uporabi debate pri pouku oz. v debatnem klubu in mentorica slovenske srednješolske ekipe, ki predstavlja Slovenijo na Svetovnem srednješolskem prvenstvu, s katero je že trikrat osvojila naziv svetovnih  prvakov v kategoriji  angleščina kot tuji oz. drugi jezik.   

Alfred C. Snider je eden najznamenitejših svetovnih predavateljev debate, avtor številnih knjig  o debati, med drugim tudi o uporabi debate pri pouku, argumentaciji, vodenju debatnih klubov.  Je redni profesor na Univerzi Vermont, ZDA, kjer predava in vodi študentski debatni program.   Zelo pogosto ga kot predavatelja vodijo  v različne države, vzdržuje tudi najbolj obiskano debatno domačo stran  na svetu, ki je neizčrpen vir pisnih in video gradiv o debati, zadnji dve leti je tudi mentor ameriške svetovne srednješolske ekipe. Več o njem si lahko pogledate na naslednji povezavi:  http://debate.uvm.edu/ACSVitabig.doc

Jernej Podgornik je profesor sociologije in filozofije na Gimnaziji Litija in mentor enega najuspešnejših slovenskih srednješolskih debatnih klubov.  Predava na seminarjih za učitelje in učiteljice na vseh stopnjah izobraževanja tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Meta Rešek je učiteljica slovenskega jezika in mentorica debatnega kluba na OŠ Žirovnica, ki debatne tehnike redno uporablja pri pouku. 

PRIJAVNINA 90,00 EUR (spanje v 2-posteljni sobi, prehrana oba dneva, debatni priročnik, brezplačna uporaba Interneta in brezplačna uporaba bazena); v kolikor bi ne želeli spati v Hotelu Špik, pa je prijavnina 60,00 EUR (priročnik, dve kosili).  Doplačilo za enoposteljno sobo je 16,00 EUR.

PRIJAVA Prijavite se tako, da na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pošljete elektronsko sporočilo, v katerem navedete  ime in priimek, delovno mesto in šolo, kjer ste zaposleni, mobitel številko, elektronski naslov. V kolikor bo vaša šola poravnala prijavnino, prosim, da nam  pošljete naročilnico.  Glede na to, da je število mest omejeno, priporočamo, da prijavo pošljete čim prej.   Rok prijave je do zasedbe prostih  mest.   Podatke o plačilu vam pošljemo ob prijavi.  V kolikor bi želeli dodatne informacije, nas prosim pokličite na 041 423377.

Za konec pa si lahko preberete tudi, kaj o debati pravi profesor, predavatelj debate in mentor na Gimnaziji Litija Jernej Podgornik: » Debatne tehnike predstavljajo eno izmed novosti, ki jih lahko uporabljamo znotraj pouka in na ta način zadostimo različnim ciljem, ki so predpisani s prenovljenim učnim programom v osnovnih in srednjih šolah. Debata omogoča zelo različne oblike in načine poučevanja in vaj v razredu, od individualnih, dela v parih, do dela po skupinah (posebej prilagojeni formati debatiranja v razredu), hkrati je kot oblika uporabna pri preverjanju znanja. Debatne tehnike in formati, ki jih boste spoznali na seminarju,  so posebne metode, ki so v celoti  prilagojene najrazličnejšim področjem (naravoslovje, družboslovje) ter predstavljajo  široko paleto načinov  debatiranja, ki jih lahko popolnoma prilagodite svojemu predmetnemu področju in načinu dela v razredu, hkrati pa omogočajo izjemno enostavno uporabo debate pri pouku, kar nedvomno pripomore k višji kvaliteti pouka samega. Posebna vrednost debatnega kluba – v kolikor bi se zanj odločili – pa je v prvi vrsti nedvomno nadgradnja znanja, ki ga je v celoti, zaradi predpisanega kurikuluma, nemogoče obravnavati v razredu, hkrati  se lahko debatni klub udeležuje debatnih tekmovanj na slovenskih in mednarodnih turnirjih, kar je izjemna izkušnja za dijake in učitelje.«  

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27