DEBATNA IZMENJAVA

SLOVAŠKA, Svätý jur, 14. – 20. julija 2013

V okviru projekta »Debate exchange«, sofinanciranega s strani slovaške agencije Mladi v akciji, se je v kraju Svätý jur poleg Bratislave zgodila  mednarodna izmenjava namenjena vsem tistim mladinskim delavcem, ki na tak ali drugačen način sodelujejo pri programih svojih debatnih organizacij.  Vodja projekta je bila slovaška debatna organizacija, partnerji pa nacionalne debatne organizacije iz Estonije, Litve, Češke, Romunije, Madžarske, Slovenije in mednarodna debatna organizacija IDEA, s sedežem na Nizozemskim in v Veliki Britaniji. 

Glavni namen dogodka je bila izmenjava dobrih praks, izmenjava mnenj o izzivih in rešitvah, s katerimi se organizacije srečujejo ob svojem rednem delu. Program je bil sestavljen iz vrste predavanj in diskusij:  o delu s prostovoljci, osnovnih veščinah organiziranja in vodenja debatne organizacije, o promociji svoje organizacije preko Interneta, o projektu »Debata v soseščini«, o pridobivanju finančnih sredstev s prodajo svojih storitev na trgu, o sojenju, o organizaciji večjih dogodkov  .. in vrsto drugih. Iz Za in proti, zavoda za kulturo dialoga  so na tem dogodku sodelovali Andreja Šut, mentorica OŠ debatnega kluba Središče ob Dravi, Jernej Podgornik, mentor SŠ debatnega kluba Litija, Miha Andrić, mentor SŠ debatnega kluba Bežigrad, Jernej Fink, koordinator študentske debate, Lucija Vulc, sodnica in mentorica DK na FDV in Aljoša Polšak, mentor ŠD na Fakulteti za matematiko in »tab room« mojster.  

Slovenski predstavniki so izpeljali vrsto zelo uspešnih seminarjev oz delavnic in sicer: Jernej Podgornik je predstavil uporabo debatnih tehnik pri pouku in debatne seminarje za učitelje in mladinske delavce, Andreja Šut je predstavila osnovnošolski debatni program in vrsto metod, ki se jih lahko uporablja tako pri delu v debatnem klubu kot pri pouku, Miha Andrić je imel delavnico o  organizaciji okroglih miz, s posebnim poudarkom na vlogi moderatorja; Aljoša Polšak je vodil delavnico o računalniškem programu za vodenje debatnih turnirjev. Vse slovenske predstavitve so bile zelo uspešne. Ob primerjavah z ostalimi organizacijami se je izkazalo tudi, da je kvaliteta izobraževanj in ostalih programov Za in proti na veliko višjem nivoju kot pri ostalih.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27