Pod zgornjim naslovom je zajeta serija petih javnih razprava, ki jih je Za in proti, Zavod za kulturo dialoga organiziral v letu 2010 s finančno podporo Urada Republike Slovenije za komuniciranje. Cilj projekta je bil osvetliti lokalne probleme skozi nacionalno in evropsko prizmo ter jih izpostaviti v širši javnosti.

Vseh pet javnih razprav je potekalo v lokalnih okoljih, ki večinoma ne dobivajo veliko medijske pozornosti, njihovi problemi pa ostajajo v okvirih 'lokalizmov' – razprave in rešitve večinoma ne prestopijo vključenih lokalnih akterjev, ki jih problem neposredno zadeva.

Skozi organizacijo serije javnih razprav smo želeli identificirane lokalne probleme odmakniti od njihove stroge lokalnosti ter tako vzroke za probleme, kakor tudi njihove rešitve osvetliti v širši dimenziji. Ta cilj smo dosegli skozi vsebinska izhodišča moderatorjev, ki so vsebine vtkali v razširjen okvir ter skozi izbiro gostov, ki so izhajali iz vrst državnih uradnikov, nevladnega sektorja, politike ter mednarodnih organizacij.

Razprave so potekale od aprila do oktobra 2010.

Več informacij ter povezave do posnetkov razprav in fotografij najdete s klikom na posamezno razpravo v desnem meniju.

           Screen Shot 2017-04-09 at 15.47.48        Screen Shot 2017-04-09 at 16.16.27